Katri Eriksson

Katri Eriksson 2

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija

ProAgria Länsi-Suomi

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Varsinais-Suomi

katri.eriksson@proagria.fi 050 664 74

Vahdontie 91
20320 Turku

Toimin maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijana ProAgria Länsi-Suomen MKN maisemapalveluissa. Työhöni kuuluvat asiantuntijatehtävät luonnon hoitoon liittyvien selvitysten, suunnitelmien ja inventointien parissa. Perinteisen maaseutumaiseman rinnalle on tullut uusi työkenttä kuntien avoimien viheralueiden eli maisemapeltojen ja niittyjen parissa. Työskentelen myös maaseudun kehittämishankkeissa ja koulutukset ja luennot ovat osa työtäni. Suunnittelutöissä käytän ArcGIS-paikkatieto-ohjelmaa.

Palveluni on suunnattu maaseutuyrityksille, julkisyhteisöille, yhdistyksille ja yksityisille.

Koulutukseltani olen suunnitteluhortonomi (AMK) ja metsätalousinsinööri (AMK). Olen kouluttautunut töiden ohessa maaseudun vesitalouden erityisasiantuntijaksi.

Teen toimialaani kuuluvia Neuvo-palveluita.