Etälaidunloikka seurasi Kotiniityn pelastavia nautoja

2 min lukuaika

Uutinen

Kuva: Kaisa Uusi-Kraapo

Aurinko paistaa lämpimästi ja kuiva niittymaa pölyää, kun Heli Rosvallin naudat saapuvat laiduntamaan kesäksi Kotiniitylle Salon Märynummelle. Perinnemaisemayhdistys järjesti paimiolaisen karjankasvattajan kanssa yhteistyössä etälaidunloikan perjantaina 22.5. yhdistyksen perinnebiotooppikohteella.

Vallitsevaan tilanteeseen mukautuen tempaus oli nimensä mukaisesti etäloikka. Tapahtumaan oli mahdollista hypätä mukaan netissä olevan live-videon kautta. Iloinen tunnelma oli käsin kosketeltava myös ruudun toisella puolella lauman nauttiessa auringon lämmöstä perinnemaisemissa.

LAIDUNTAMINEN YLLÄPITÄÄ MONIMUOTOISUUTTA

Yhdistys kertoo laiduntavien eläinten roolin olevan tärkeä uhanalaisten perinnebiotooppien ja niistä riippuvaisten lajien säilyttämisessä. Eija Hagelberg perinnemaisemayhdistyksestä avaa ajatusta laidunloikan takana ja toteaa tarkoituksena olleen muistuttaa karjatilojen tekemästä merkittävästä työstä.

Perinnemaisemat ovat Suomen uhanalaisin elinympäristö ja ne säilyvät vain aktiivisella hoidolla. Hagelberg toteaa Kotiniityllä olleen karjaa laiduntamassa ympäristöä ylläpitäen jo useampana vuonna:

”Laiduntavat eläimet ovat parasta hoitoa perinnebiotoopeille, jossa molemmat hyötyvät. Niityn kasvillisuus tarjoaa laumalle monipuolisesti ravintoa. Samalla lajisto monipuolistuu ja harvinaiset niittykasvit viihtyvät siellä paremmin eläinten syödessä pois rehevää kasvustoa.”

Hagelberg mainitsee toiminnan liittyvän myös nyt paljon puhuttuun pölyttäjien tilanteeseen. Oikein hoidettuna niityt ovat suuria hyönteishotelleja. Kotiniitylläkin on havaittu uhanalaisia hyönteislajeja, joiden elinympäristöä laiduntaminen ylläpitää.

LUONNONLAITUMET OSANA RUOKATUOTANTOA

Perinnemaisemayhdistyksen puheenjohtaja Eriika Lundström kertoi päivän aikana luonnonlaidunten hyödyntämisestä lihatuotannossa, joka WWF:n mukaan on ainoa luonnon monimuotoisuutta lisäävä lihatuotannon muoto. Luonnonlaidunlihalle ollaan Lundströmin mukaan Suomessa luomassa sertifikaattia ja luonnonlaidunlihaa on saatavilla suoraan tuottajilta esim. rekopiireistä.

Lundström toteaa yhdistyksen kannustavan maanomistajia ja karjankasvattajia yhteistyöhön laidunnuksen aloittamiseksi sekä pohtii aihetta myös kuluttajan kannalta:

”Luonnonlaidunliha ja muut perinnebiotooppien tarjoamat tuotteet ovat ympäristöystävällistä ravintoa, joiden tuottaminen ylläpitää avoimia kulttuurimaisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Mikä voisi olla arvokkaampaa!”

Laidunloikkaa pääset katselemaan Maa- ja kotitalousnaisten IGTV:stä: https://www.instagram.com/tv/CAfGLV6Dq0D/