Ajankohtaista ympäristösopimuksista

1 min lukuaika

Uutinen

Img 0044

Keväällä 2015 alkaneet ympäristösopimukset päättyvät 30.4.2020. Päättyvälle ympäristösopimukselle voi hakea jatkovuotta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Jatkovuotta hakevat eivät voi liittää sopimukseen kokonaan uusia lohkoja. Jatkovuoden hakija sitoutuu olemassa oleviin ehtoihin. Hakija toteuttaa sopimuksessaan hoitosuunnitelmaan liittyviä vuosittain yksilöityjä ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä. Samalla tuenhakija vakuuttaa, että sopimukseen mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka.

Edellisen kauden erityistukisopimukselle, joka on päättynyt vuosina 2018, 2019 tai tulee päättymään 30.4.2020, voidaan hakea jatkoksi uusi ympäristösopimus. Haettava uusi ympäristösopimus on voimassa 5 -vuotta ja hakemukseen tarvitaan liitteeksi hoitosuunnitelma, suunnitelmakartat ja tarvittaessa koko kauden voimassa olevat vuokrasopimukset tai laidunnussopimukset.

Uusia ympäristösopimuksia voi hakea ei-tuotannollisella investointituella perustetuille kohteille, jotka edellyttävätkin ympäristösopimuksen tekemistä toteutuksen jatkoksi. HUOM! Investoinnin pitää valmistua kokonaan ennen sopimuskauden alkua, eli kaikkien korvattavien töiden tulee olla tehtyinä ja kustannusten on pitänyt syntyä ennen 30.4.2020. Sopimusta haetaan Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - ja Kosteikkojen hoito -ympäristösopimus-lomakkeilla. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös hoitosuunnitelma, suunnitelmakartat sekä tarvittaessa koko kauden voimassa olevat vuokrasopimukset tai laidunnussopimukset.

Jos tarvitset apua hoitosuunnitelman laadinnassa, ota yhteyttä. Muista myös, että Neuvo2020 -palvelua voi hyödyntää vaikkapa maastokatselmuksessa jossa käydään läpi toteutunut hoito sopimuskohteilla. Tämän kauden Neuvo2020 -tuki on ilmeisesti päättymässä jo syksyllä, joten nyt on jäljellä viimeiset hetket hyödyntää tukea.