Avaimet maisemaan

ProAgria Länsi-Suomi

Salon seudulla toimiva kylämaisemahanke. Hanke on päättynyt 31.10.2019.

P6266906

Avaimet maisemaan -hanke vuonna 2019

Vuonna 2019 tullaan järjestämään Salossa keväällä infotilaisuuksia vieraslajeista ja kesän aikana vieraslajitalkoita, joissa annetaan neuvoja vieraslajiien tunnistukseen sekä oikeaoppiseen torjuntaan. Hankkeessa jo mukana olevissa kylissä jatketaan toimintaa kuten ennenkin ja lokakuussa hanke järjestää loppuseminaarin, jossa keskustellaan maiseman historiasta ja kehittymisestä sekä tutustutaan hankkeessa tehtyihin maisemanhoitosuunnitelmiin sekä videoon, jossa esitellään Salon alueelta mukana olleet kylät.

Jos sinun yhdistyksesi tai kyläsi kaipaa apua vieraslajien torjunnassa, ota yhteyttä ja sovitaan vieraslajitalkoot.

Samalla kannattaa muistaa Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisematekokilpailu, jossa tänä vuonna teemana on Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot.

Tarvitseeko kylämaisemanne kohennusta?

Avaimet maisemaan -hankkeeseen haetaan Ykkösakseli ry:n toiminta-alueelta 15 innostunutta, aktiivista ja asiaan sitoutuvaa kylää tai yhdistystä. Etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja yhteisöjen kanssa. Hankeaika on 1.11.2015-31.10.2019

Hankkeen aikana toteutetaan mm. kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Maisemasuunnittelussa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun näkökulmasta.

Kylän maisemanhoitosuunnitelmassa kartoitetaan kylämaiseman, luonnon ja rakennetun ympäristön arvokkaimmat piirteet sekä kehitettävät alueet. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää kyläkohtaisissa ja kylien yhteisissä kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen ja kulttuuriympäristöohjelman pohjamateriaalina.

Hankealue

 • Salo
 • Lohja
 • Karkkila
 • Vihti

Etelä-Suomen MKN maisemapalvelu on mukana Avaimet maisemaan -hankkeessa Uudenmaan alueella.
Tapahtumat kylissä

 • Kyläillat
 • Kyläkävelyt
 • Maisemanhoitotalkoot
 • Neuvonta
 • Asiantuntijaluennot

Opintomatkat

ProAgria Länsi-Suomi ry:n hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n rahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.


ProAgrian tietosuojaseloste

Hajala

Hajala on lähtenyt Avaimet maisemaan -hankkeeseen mukaan. Kyläilloissa sekä kyläkävelyllä pohdittuja kunnostuskohteita ovat mm. pururata ja urheilukenttä, koulun ympäristö, vanhan Hajalan aseman ympäristö, Myllytyry, Kivilinna, Junaranadan ja kylän väliset alueet, Kankareenjärvi, bussikatokset Tapiolantien risteyksessä ja opasteet ja kyltit.

Tapahtumat:

Kyläilta 21.4.2016

Kyläilta 23.5.2016

Kyläkävely 10.7.2016

Työpaja 15.3.2017

Tulossa:

Koulun metsän raivaukset yhdessä Salon kaupungin kanssa kevättalvella 2017

Suomusjärvi

Kyläilta 16.11.2016

Suomusjärvi on lähtenyt mukaan Avaimet maisemaan -hankkeeseen. Ensimmäinen kyläilta pidettiin 16.11.2016. Kyläillassa esiteltiin hanketta sekä pohdittiin yhdessä tulevia hoitokohteita. Alla on lista, jossa on muistiinpanoja kyläillasta:

Aneriojärven luontopolku, pitkospuut huonokuntoiset ja osasta puuttuvat kokonaan.

 • Investointihanke, jossa kunnostetaan luontopolku ja rakennetaan puuttuvat pitkospuut, jotta alueen hoito ja kulku helpottuu. Samalla uimarannan perustaminen (suunnitelma), joka sijaitsee lintutornin lähellä.

Kitula ja siistimistalkoot

Kekkosentien raivaus (keskiajalta säilynyt tien linjaus)

Urheilukentän viereisen alueen raivaaminen/siistiminen

 • Hoitosuunnitelma alueelle. Oli myös puhetta koirapuiston perustamista alueelle, joka olisi yhdistyksen hoidossa.

Ketunkierros, opasteiden ja kunnon tarkastaminen sekä mahdollinen reitin linjauksen uudelleen miettiminen maanomistusten mukaisesti.

Tiedottaminen

Kotisivut: http://www.suomusjarvi-seura.fi/

Sähköpostit

Kaupunkitiedotteet

Lehtien tapahtumailmoitukset

Ilmoitustaulu

Facebook-ryhmän aktivointi. Toimii kotisivujen lisänä tiedottamisessa.

Tapahtumat:

Kyläilta 16.11.2016

Tulossa:

Työpajat kevättalvella 2017

Kyläkävely kesällä 2017

Maisemanhoitotalkoot

Teijo

Teijon kylät lähtivät mukaan Avaimet maisemaan -hankkeeseen ja kylällä on jo kesän ja syksyn aikana järjestetty kyläkävely sekä maisemanhoitotalkoot. Talkoissa aloitettiin kyläsaunan rannan raivaus, jotta alueelle voidaan perustaa Lemmenpolku. Kyläläisten talkooinnostus on huipputasoa ja talkoot onnistuivat hyvin.

Kunnostuskohteita kylissä tulevat olemaan Teijon lemmenpolun perustaminen, Mathildedalin rannan maisemaraivaukset, Teijon kirkonmäen hoitosuunnitelma, Vilniemessä rannan ruoppaus tai niittäminen sekä mahdollinen investointihankehakemus sekä maisemalaidunnuksen kokeilu esim. laidunnusnäytökset kylätapahtuman yhteydessä.

Tapahtumat kylällä:

Kyläkävely 26.5.2016

Maisemanhoitotalkoot 29.10.2016

Maisemanhoitotalkoot 25.3.2017

Tulossa:

Kyläilta sekä työpajoja kevättalvella 2017

Vaskio

Waskio-seura on lähtenyt mukaan Avaimet maisemaan -hankkeeseen. Kyläkokouksessa puheenaiheiksi nousivat laidunnuksen säilyttäminen alueella, etenkin joennotkoissa, luontopolun perustaminen joennotkoon, melontareitti, talkoohengen vahvistaminen sekä Pukkilan piha-alueen ja näkyvyyden parantaminen. Teemana on "Vaskio ei pusikoidu", jota tässä hankkeessa myös noudatetaan. Vaskion alueella vieraslajeista etenkin karhunköynnös on lisääntynyt ja sen poistamiseen on suunniteltu maisemanhoitotalkoita kesälle 2017.

Tapahtumat:

Kyläilta 14.9.2016

Luontopolkuun tutustuminen 11.10.2016

Tulossa:

Työpajat kevättalvella 2017

Kyläkävely kesällä 2017

Maisemanhoitotalkoita

Viitanummi

Uusi asukasyhdistys päätti kokouksessaan 17.11.2016 lähteä mukaan Avaimet maisemaan -hankkeeseen.

Kylillä on käytössä facebook-ryhmä, jota käytetään tapahtumien markkinoinnissa.

Viitannummelle on suunnitteltu investointihankehakemusta, jonka avulla lähdetään kunnostamaan ranta-aluetta. Investointihankkeeseen kuuluisi mm. venelaituri, uimaranta, raivaukset, polku tulevalle rantaniitylle, uuden oikopolut, pulkkamäki ja näkymien avaaminen. Investointihankehakemuksen lisäksi rantaniitylle tullaan hakemaan ei-tuotannollista investointitukea luonnonlaitumen perustamiseen ja tämän jälkeen ympäristösopimusta maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon. Peruskunnostuksen jälkeen rantaniittyä tullaan hoitamaan laidunnuksella.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-...Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-...Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-...

Tapahtumat:

Hankkeen esittely 17.11.2016

Maisemanhoitotalkoot 24.3.2017

Tulossa:

Kyläilta ja työpajat kevättalvella 2017

Kyläkävely kesällä 2017

Maisemanhoitotalkoita