Avaimet maisemaan

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Salon seudulla toimiva kylämaisemahanke- Hanke on päättynyt 31.10.2019

P6266906

Avaimet maisemaan -hanke vuonna 2019

Vuonna 2019 tullaan järjestämään Salossa keväällä infotilaisuuksia vieraslajeista ja kesän aikana vieraslajitalkoita, joissa annetaan neuvoja vieraslajiien tunnistukseen sekä oikeaoppiseen torjuntaan. Hankkeessa jo mukana olevissa kylissä jatketaan toimintaa kuten ennenkin ja lokakuussa hanke järjestää loppuseminaarin, jossa keskustellaan maiseman historiasta ja kehittymisestä sekä tutustutaan hankkeessa tehtyihin maisemanhoitosuunnitelmiin sekä videoon, jossa esitellään Salon alueelta mukana olleet kylät.

Jos sinun yhdistyksesi tai kyläsi kaipaa apua vieraslajien torjunnassa, ota yhteyttä ja sovitaan vieraslajitalkoot.

Samalla kannattaa muistaa Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisematekokilpailu, jossa tänä vuonna teemana on Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot.

Tarvitseeko kylämaisemanne kohennusta?

Avaimet maisemaan -hankkeeseen haetaan Ykkösakseli ry:n toiminta-alueelta 15 innostunutta, aktiivista ja asiaan sitoutuvaa kylää tai yhdistystä. Etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja yhteisöjen kanssa. Hankeaika on 1.11.2015-31.3.2019

Hankkeen aikana toteutetaan mm. kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Maisemasuunnittelussa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun näkökulmasta.

Kylän maisemanhoitosuunnitelmassa kartoitetaan kylämaiseman, luonnon ja rakennetun ympäristön arvokkaimmat piirteet sekä kehitettävät alueet. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää kyläkohtaisissa ja kylien yhteisissä kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen ja kulttuuriympäristöohjelman pohjamateriaalina.

Hankealue

  • Salo
  • Lohja
  • Karkkila
  • Vihti

Etelä-Suomen MKN maisemapalvelu on mukana Avaimet maisemaan -hankkeessa Uudenmaan alueella.
Tapahtumat kylissä

  • Kyläillat
  • Kyläkävelyt
  • Maisemanhoitotalkoot
  • Neuvonta
  • Asiantuntijaluennot

Opintomatkat

ProAgria Länsi-Suomi ry:n hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n rahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.


ProAgrian tietosuojaseloste