Esko Viitala

Esko viitala

Energia- ja talousasiantuntija

ProAgria Oulu

esko.viitala@proagria.fi 0400 286 033

Pudasjärven toimisto, Oikopolku 4 B 1
93100 Pudasjärvi

Toimin ProAgria Oulun energia- ja talousasiantuntijana Pudasjärven, Taivalkosken ja Oulun seudulla. Energiakustannukset ovat merkittävä kuluerä maatiloilla, niinpä energiatehokkuuteen tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Laadin maatilan energiasuunnitelmia, jotka ovat merkittävin työkalu energiatehokkuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Talousasiantuntijana pääsen kehittämään tilojen kannattavuutta laatiessani liiketoimintasuunnitelmia sukupolvenvaihdoksiin ja erilaisiin investointeihin. Sukupolvenvaihdosneuvonnassa tilan asioita mietitään sekä jatkajan että luopujan kannalta. Yritystoiminnan luovutus tilanpidon jatkajalle on usein sukupolven merkittävimpiä asioita, ja mietittävää on paljon. Kirjanpito ja verotus pitää olla kunnossa, jotta yritystoiminnassa voi menestyä. Koen varsinkin nämä osa-alueet omaksi vahvuudekseni.