Kasvua-podcast

9 min lukuaika

Podcast

Kasvua on ProAgrian podcast-sarja, jossa keskustellaan yrittäjyyteen ja maatalouden tuotantoon liittyvistä aiheista.

Kasvua kuva

Jakso 1: Tieto käyttöön ja hiili peltoon

(Kesäkuussa -22) Kasvua-podcastiin sisältyvän Hiilipelto-podcast-sarjan ensimmäisessä osassa keskustellaan hiilensidonnan mahdollisuuksista savimailla ja sen merkityksestä maan kasvukunnolle. Miksi on tärkeää kerryttää hiiltä kivennäismailla? Millaista tutkimusta aiheesta on tehty? Mitä hiilensidonnan keinoja on olemassa tilatasolla sovellettavaksi? Sami Talolan haastateltavana on erikoistutkija Helena Soinne Luonnonvarakeskuksesta. Podcast on tehty yhteistyössä Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus

Logot

Jakso 2: Pienryhmätoimintaan kannattaa tulla mukaan

(Syyskuussa -22) Tässä jaksossa keskustellaan pienryhmätoiminnasta ja siitä, millaisia kokemuksia Nuoret tuottajat -pienryhmän jäsenillä on toiminnasta. Jaksossa selviää, mitä konkreettista hyötyä pienryhmätoiminnasta on ollut, ja mikä merkitys toiminnan sosiaalisella puolella on. Pohditaan myös sitä, millaista toimintaa ryhmäläiset kaipaavat, ja mitä toiminnasta mahdollisesti puuttuu. Simo Karhulan haastateltavana on ProAgrian kasvintuotannon asiantuntija Ville Alitalo sekä pienryhmäläiset ja maatalousyrittäjät Vesa Upola ja Erkki Karema. Podcast on osa ELINA-hanketta.

Jakso 3: Kasvintuotantotilojen talous ilmastonmuutoksessa – ennakointi kannattaa

(Lokakuussa -22) Kasvua-sarjaan kuuluvan Hiilipelto-podcastin toisessa osassa keskustellaan ilmastokestävistä viljelyratkaisuista talouden näkökulma huomioiden. Mitkä ovat keskeisiä keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja parempiin satoihin? Entä mitkä voisivat olla kestäviä tuotannon tehostamistoimia maatiloilla? Sami Talolan haastateltavana on tutkimusprofessori Heikki Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta. Podcast on tehty yhteistyössä Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Logot

Jakso 4: Maatalousyrittäjien jaksaminen ja hyvinvointi

(Marraskuussa -22) Tässä jaksossa keskustellaan hyvinvoinnista ja jaksamisesta eri näkökulmista. Vieraaksi tulee Marko Kiiveri Välitä viljelijästä -projektista. Keskustelemme siitä, miten hakea apua, ja koetaanko avun hakemisesta häpeää. Mitä tulisi tehdä, jos huomaa itsessä tai kaverissa merkkejä siitä, että kaikki ei ole hyvin. Puhumme oman työn arvostuksesta ja sen merkityksestä motivaatioon. Marko Kiiveriä jututtaa Simo Karhula ProAgria Etelä-Suomesta. Jakso on osa ELINA-hanketta.

Jakso 5: Työnohjaus ja sen hyödyt maatiloilla

(Joulukuussa -22) Tässä jaksossa keskustellaan työnohjauksesta ja siitä saatavista hyödyistä maatiloilla. Jaksossa selviää, mitä työnohjaus konkreettisesti on, mitä sillä halutaan saavuttaa, ja miksi se on hyödyllistä myös maatiloille. Keskustelemassa ovat ProAgria Etelä-Savosta työnohjaaja Minna Laitinen sekä hankevastaava Linnea Luotola. Jakso on toteutettu osana Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanketta. 

Jakso 6: Millaista on moniammatillinen yhteistyö?

(Joulukuussa -22) Tässä jaksossa keskustellaan maatalousyrittäjien hyvinvointia tukeneen hankkeen puitteissa tehdystä moniammatillisesta yhteistyöstä. Miten kahden eri organisaation yhteistyötä on toteutettu jokapäiväisessä työssä? Entä mitä hyötyä siitä on ollut maatalousyrittäjille ja myöskin hanketoimijoille? Keskustelemassa ovat hankkeen projektipäällikkö Merja Nykänen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sekä työnohjaaja Minna Laitinen ProAgria Etelä-Savosta. Jakso on toteutettu osana Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanketta.

Jakso 7: Maatalousyrittäjä muutoksen edessä

(Joulukuussa -22) Tässä jaksossa keskustellaan maatalousyrittäjien elämässä eteen tulevista muutostilanteista. Mitä muutos tarvitsee onnistuakseen? Entä mistä tarve muutokselle voi kummuta, ja mistä siihen saa tukea? Juttelemassa ovat ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Malla Laamanen Etelä-Savon TE-toimistosta sekä hankevastaava Linnea Luotola Etelä-Savon ProAgriasta. Jakso on toteutettu osana Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanketta.

Jakso 8: Kohti hiilineutraalia maidontuotantoa

(9.1.-23) Mitä hiilineutraali maitoketju tarkoittaa? Annika Suojärvi ProAgria Itä-Suomesta haastattelee Valion asiantuntija Juha Nousiaista. Jakso on toteutettu Mainio Maitotila -hankkeessa.

Jakso 9: Koulutuksesta eväät kannattavampaan ja vastuullisempaan tulevaan

(2.2.-23) Hankkeen kautta suoritetun hiiliviljelijäkoulutuksen vastuullisuusohjelmasta on mahdollista saada konkreettista rahallista hyötyä. Vertaistuki muilta osallistujilta on usein tärkeä syy lähteä mukaan pienryhmätoimintaan. Jakso on toteutettu Mainio Maitotila -hankkeessa.

Jakso 10: Uusi CAP ja hiilensidonta – mitä viljelijän tulisi tietää

(20.2.-23) Tässä jaksossa keskustellaan uudesta CAP-kaudesta ja hiilensidonnasta. Mitä uutta CAP tuo tiloille hiilensidonnan kannalta? Miten tämä vaikuttaa viljelysuunnitteluun, ja miten viljelijä voisi arvioida kokonaistaloudellisia hyötyjä? Miten markkinat vaikuttavat toimien suunnitteluun? Miksi tilojen kannattaa sitoa hiiltä? Silja Ngobesen kanssa keskustelemassa ovat kasvintuotannon kehityspäällikkö Sari Peltonen ProAgriasta ja viljelijä Juha Wikström Salosta. Podcast on tehty osana Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hanketta.

Nappaa hiilestä kiinni -logo, ProAgria Länsi-Suomi logo, MTK-logo, Valonia-logo, Maa- ja metsätalousmisteriö -logo
Jakso 11: Vastuullista lammastuotantoa Suomessa

(27.3.-23) Jaksossa keskustellaan tuottajaorganisaatio Suomen Lammasosuuskunnan toimitusjohtajan Anniina Holopaisen kanssa kotimaisen lammasketjun vastuullisuudesta. Samalla pohditaan, voisiko tuottajaorganisaatio lisätä vastuullisuutta ruokaketjussa. Tuottajaorganisaatio on EU:n luoma mahdollisuus maataloustuottajille yhdistää voimansa, keskittää tarjontansa ja saada sitä kautta parempi neuvotteluvoima markkinoilla, joilla jalostava teollisuus ja vähittäiskauppa on usein hyvin keskittynyttä. Jakso on toteutettu Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hankkeessa.

logotJakso 12: Mitä huomioida ennen kasvukautta?

(3.4.-23) Tässä jaksossa keskustellaan #syötävänhyväsäilörehu-kilpailuun liittyen siitä, mitä tulisi huomioida pellolla ennen kasvukautta. Simo Karhulan haastateltavana ovat ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntijat Henna Aapro ja Ville Alitalo. Puhutaan talvituhoista, täydennyskylvöistä ja siitä, mitä rehuanalyyseistä selviää tässä vaiheessa, sekä miten lannoituksella ja kasvivalinnoilla voi vaikuttaa valkuaiseen ja NDF-kuituun. Jutellaan myös siitä, millä tavoin ennen kasvukautta voi vaikuttaa kivennäispitoisuuksiin, ja miten eri eläinryhmät tulisi huomioida suunniteltaessa tulevaa kasvukautta. Jakso on osa ELINA-hanketta.

Jakso 13: Heikon vasikan hoito

(19.9.-23) Vaikean syntymän jälkeen vasikalla on suurempi riski myöhemmin kasvukaudella sairastua ripuliin ja hengitystietulehduksiin, kuin normaalisti syntyneellä vasikalla. Siksi heikon vasikan tehokas hoito on todella tärkeää. Mitä tehdä, jos poikiminen on ollut vasikalle vaikea, ja vasikka on heikko? Tähän kuulet vastauksen tässä podcast-jaksossa. Jaksossa Seija Perasto (hanke-eläinlääkäri, ProAgria Etelä-Pohjanmaa) keskustelee aiheesta Ann-Helena Hokkasen (Eläinlääkäri ja eläinlääketieteen tohtori) kanssa. Vahvat vasikat -hankkeen tavoitteena on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta Etelä-Pohjanmaan maitotiloilla. Tarttuvien tautien leviämistä ehkäistään levittämällä tietoa tarttuvista taudeista ja tautisuojauksen tärkeydestä. Hankkeen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Jakso 14: Ternimaito

(28.9.-23) Vasikan hoidon kolme kulmakiveä ovat: puhtaus, lämpö ja ternimaito. Miksi ternimaito on niin tärkeää? Mitä vasta-aineet ovat? Miten pakastaminen vaikuttaa ternimaitoon? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin ternimaidosta saat vastauksia tässä podcast-jaksossa. Jaksossa Seija Perasto (hanke-eläinlääkäri, ProAgria Etelä-Pohjanmaa) keskustelee aiheesta Ann-Helena Hokkasen (Eläinlääkäri ja eläinlääketieteen tohtori) kanssa. Vahvat vasikat -hankkeen tavoitteena on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta Etelä-Pohjanmaan maitotiloilla. Tarttuvien tautien leviämistä ehkäistään levittämällä tietoa tarttuvista taudeista ja tautisuojauksen tärkeydestä. Hankkeen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

logot

Jakso 15: Ripuloiva vasikka

(5.10.-23) Mitkä asiat ovat keskeisiä ripulivasikan hoidossa? Onnistuneessa hoidossa tärkeintä on nopeus. Halutaan ennaltaehkäistä ja hoitaa nestehukkaa, elimistön happamoitumista, verenmyrkytystä, nälkiintymistä, vasikan kylmettymistä, suoliston vaurioitumista ja vasikan kokemaa kipua. Ripuli aiheuttaa siis monenlaista haastetta vasikalle. Tässä jaksossa kuulet miten näihin haasteisiin voi varautua, ja miten ne voi selättää.

Jaksossa Seija Perasto (hanke-eläinlääkäri, ProAgria Etelä-Pohjanmaa) keskustelee aiheesta Ann-Helena Hokkasen (Eläinlääkäri ja eläinlääketieteen tohtori) kanssa.

Vahvat vasikat -hankkeen
tavoitteena on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta Etelä-Pohjanmaan maitotiloilla. Tarttuvien tautien leviämistä ehkäistään levittämällä tietoa tarttuvista taudeista ja tautisuojauksen tärkeydestä. Hankkeen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

logot

Jakso 16: Erikoiskasveista monipuolisuutta viljelykiertoihin – hiiltä ja typpeä maaperään

(16.10.-23) Kasvua-podcastiin sisältyvän Hiilipelto-sarjan neljännessä jaksossa keskustellaan erikoiskasveista ja niiden merkityksestä viljelyssä. Miten kasvintuotannon monipuolistaminen ja viljelykierto tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista? Kuinka paljon maahan jää hiiltä ja typpeä erikoiskasvien mukana? Mikä merkitys tällä on viljelyyn? Millaisia taloudellisia näkökulmia erikoiskasveihin liittyy, ja miltä näyttää erikoiskasvien tulevaisuus? Keskustelemassa Silja Ngobesen vieraina ovat erikoistutkija Marjo Keskitalo Luonnonvarakeskuksesta ja viljelijä Miika Heinonen Koivunalhon tilalta Tarvasjoelta. Podcast on tehty osana Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hanketta yhteistyössä FutureCrops 2.0 -hankkeen kanssa. Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus

logot

Jakso 17: Ihmisten johtaminen maatilayrittäjän arjessa

(24.11.-23) Tässä jaksossa pohditaan sitä, kuinka johtaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan. Ihmiset toteuttavat yrityksen tavoitteet, ja menestys syntyy ihmisistä. Mitä ihmisten johtaminen yrityksen arjessa tarkoittaa? Aiheesta keskustelevat ProAgrian asiantuntijat Sari Morri ja Timo Pajula sekä yrittäjä Arja Raatikainen Annin Marjatarhalta Kauhavalta. Jakso on tuotettu Ihme- ja Kasvupolku-hankkeiden yhteistyönä.

Jakso 18: Viljamarkkinat ja viljelysopimukset – mistä paras hinta ja mitä kannattaa seurata

(20.12.-23) Viljamarkkinoiden kolme viisasta miestä Karl Åberg, Toni Lindqvist ja Martti Tytykoski juttelevat KM:n toimittajan Annaleena Ylhäisen kanssa viljamarkkinavuodesta, hinnoista ja sopimusmalleista. Suomessa tuli heikko sato, ja sen ansiosta hinnat ovat maailmanmarkkinoita korkeammalla. Virossa ohra on viisikymppiä halvempaa, Åberg kertoo. Hän viljelee myös Virossa. Hintojen nousua ei ole hetkeen näkyvillä, vaan viljamarkkinat ovat nyt asemasotavaiheessa. Tarvitsisimme Suomeen kovia papereita, eli sitovia myyntisopimuksia, joiden avulla viljakauppa saisi kasaan suurempia eriä, ja hinnat olisivat paremmat, Lindqvist pohtii. Näin toimitaan Virossa, jossa yli puolet viljasta lähtee vientiin. Åberg kertoo kiinnittävänsä hinnat Virossa kolmessa vaiheessa. Suomessakin sopimusmallit ovat kehittyneet, Tytykoski kiittelee. Teollisuuden viljan hankinta ja sopimukset tuntuvat toimivan, sen sijaan vientikauppaan tarvitsisimme uutta kulttuuria. Virossa Kevili rakensi uutta varastointikapasiteettia EU:n rahoilla. Meillä varastointia hoitaa Suomen Viljava. Tätäkin olisi varaa tehostaa. Paljonko viljamarkkinoille täytyy uhrata ajatuskapasiteettia? Onko se joka päivä mielessä, toimittaja kysyy. Tytykoski ei pääse vastaamaan tähän, vai leikattiinko se kohta podcastista pois? Kuuntele itse.

Jakso on tehty ProAgria Etelä-Suomen ELINA II-hankkeessa.

maaseuturahasto

Jakso 19: Maidontuotannon ja investointien tulevaisuudennäkymät

(12.1.2024) Millaiseen tuotantoon maitoyrittäjän nyt kannattaa investoida vai kannattaako investoida lainkaan? Maidontuotannon tulevaisuudennäkymistä keskustelemassa Valion alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Ulf Jahnsson ja arkkitehti Jouni Pitkäranta 4dBarn-yrityksestä. Keskustelua virittelemässä KMVET:in toimituspäällikkö Sari Järvinen.

Jaksossa kuullaan, millaisia toiveita ja ajatuksia Valiolla on maidontuottajien suuntaan. Jouni Pitkäranta puolestaan kertoo, millaisia uusia ratkaisuja navettarakentamiseen ja peruskorjaukseen on tulossa. Navetan käyttöikä on kuitenkin pitkä, jopa yli 20 vuotta. Mistä tiedämme millainen navetan pitää olla lainsäädännön ja yhteiskunnan vaatimusten pohjalta, jotta se kestää ajan saatossa muuttuvia ja lisääntyviä vaateita? Jääkö riski yksin tuottajalle, vai ottaako hankintayhtiö jotenkin osan taakasta kantaakseen?

Jakso on toteutettu osana ProAgria Etelä-Suomen Elina II -hanketta.

Maaseuturahasto

Jakso 20: Voiko vastuun lehmistä jo luovuttaa tekoälylle?

(12.1.2024) Voiko vastuun lehmistä jo luovuttaa tekoälylle? Lypsykarjatilojen automaatiosta ja tekoälyn hyödyntämisestä keskustelevat maitoyrittäjä Sari Keski-Soini Keski-Soinin tilalta ja tuotepäällikkö Petri Saarinen Mtech Digital Solutions -yrityksestä. Kysymyksiä heittelee KMVET:in toimituspäällikkö Sari Järvinen.

Petri Saarinen paljastaa, mitä tekoäly oikeastaan on, ja mihin se perustuu. Sari Keski-Soini kertoo elävästi oman tilansa jopa uskomattomista kokemuksista. Mitä tapahtuu, kun Keski-Soinnin tilan datamurskain hälyttää tartuntataudista, vaikka kaikki lehmät voivat hyvin?
Jaksossa kuullaan myös, millaisia toiveita ja tulevaisuuden visioita bittinikkari ja kokemusasiantuntija ehdottavat navetan tulevaisuuden tekoälyratkaisuihin.

Jakso on toteutettu osana ProAgria Etelä-Suomen Elina II -hanketta.

Maaseuturahasto

Jakso 21: Data maatalousyrityksen takana

(16.1.2024) Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mitä dataa maatalousyrityksessä syntyy. Mistä dataa kertyy maatalousyritykselle, ja miten sitä voidaan hyödyntää arjen tekemisen tukena? Entä mitä hyötyä datasta on?

Aiheesta keskustelemassa ProAgria Keskusten Liiton projektipäällikkö Maria Salomaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat Timo Pajula ja Marleena Lehtonen sekä maatalousyrittäjä Terho Korpela.

Jakso on tehty osana Agridatalla tie tuottavuuteen -hanketta.

Jakso 22: Dataviidakko kasvinviljelyssä

(16.1.2024) Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mitä dataa kasvitilalla syntyy. Mistä dataa kertyy kasvitilalla, ja miten sitä voidaan hyödyntää kasvintuotannon tekemisen tukena? Entä mitä hyötyä datasta on kasvitilalla toimiessa?

Aiheesta keskustelemassa ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat Timo Pajula, Perttu Perälä ja Juho Kotala sekä maatalousyrittäjä Esa Similä.

Jakso on tehty osana Agridatalla tie tuottavuuteen -hanketta.

Jakso 23: Taloushallinnon taikurit – numerot liikkeelle maatalousyrityksen johtamisen tueksi

(16.1.2024) Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mitä dataa maatalousyrityksessä syntyy taloushallinnon näkökulmasta. Mistä dataa kertyy ja miten sitä voidaan hyödyntää arjen tekemisen tukena? Entä mitä hyötyä taloushallinnon datasta on maatalousyritykselle?

Aiheesta keskustelemassa Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat Marleena Lehtonen ja Anu Kylmäluoma sekä maatalousyrittäjä Marketta Koivisto.

Jakso on tehty osana Agridatalla tie tuottavuuteen -hanketta.

Jakso 24: Lypsävät algoritmit – Maitotilan robottidata

(16.1.2024) Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mitä dataa maitotilalla syntyy. Mistä dataa kertyy ja miten sitä voidaan hyödyntää arjen tekemisen tukena? Entä mitä hyötyä tuotanto- ja talousdatasta ja sen yhdistämisestä on maatalousyritykselle?

Aiheesta keskustelemassa Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat Marleena Lehtonen ja Jenna Karén sekä maatalousyrittäjä Topias Teppo.

Jakso on tehty osana Agridatalla tie tuottavuuteen -hanketta.

Jakso 25: Katse maaperään – maaperän terveyden merkitys viljelyssä

(17.6.-24) Hiilipelto-sarjan viidennessä jaksossa keskustellaan maaperästä. Miksi meidän on tärkeää kiinnittää huomiota maaperään? Mitä tarkoittaa maaperän terveys ja onko se sama asia kuin maan kasvukunto? Miten maaperän hyvinvointia voi seurata ja havainnoida? Lopuksi vinkit viljelijöille maan kasvukunnon parantamiseen! Keskustelemassa ovat erikoistutkija Ansa Palojärvi Luonnonvarakeskuksesta ja viljelijä Tuomas Levomäki Loimaalta. Podcast on tehty osana Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hanketta yhteistyössä EU-rahoitteisen DeliSoil-hankkeen kanssa. Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus.

hankkeen logot