Satakunta lautasella -podcast

1 min lukuaika

Podcast

Satakunta lautasella -podcast perehtyy satakuntalaisen ruokaketjun historiaan jääkauden synnyttämästä viljavasta maaperästä tulevaisuuden dronekuljetuksiin saakka. Sarja täydentyy satakuntalaisten yrittäjien haastatteluilla talvella 2024. Podcastin on tuottanut Satakunta lautasella – sikses parhaat maut -hanke vuonna 2024. Hanke saa rahoituksen Maaseuturahastosta Satakunnan Ely-keskuksen kautta. Hanketta toteuttavat ProAgria Länsi-Suomi, Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood kehittämisyhdistys. Tutustu satakuntalaiseen ruokaketjuun myös osoitteessa: www.siksesparasta.fi.

Podcastsarjan paakuva

1. Historiamme, mistä satakuntalainen ruokaketju on syntynyt?

(2.2.2024) Jääkaudesta teollistumiseen. Satakuntalainen ruokaketju on muodostunut jo jääkaudella tai ainakin sen perusta on syntynyt tuolloin. Jääkausien myötä kehittyneet hietamaat ja lähihistoriamme Venäjän ja Ruotsin vaikutuksessa ovat luoneet perustan satakuntalaiselle viljelylle. Jaksossa käsitellään myös tilojen ja niiden toiminnan kehittymistä ja sopimusviljelyn aloittamista. Teollistuminen ja teollisuuden syntyminen Satakuntaan ovat vaikuttaneet ruokaketjuun merkittäväksi.

2. Satakuntalainen ruokaketju EU-aikaan

(2.2.2024) Minkälaiseksi Satakunta muuntautui EU-ajan alkaessa, vai muuntautuiko? Miten kävi tilarakenteen? Miten tuotantomäärien? Miten kuluttajat tunnistavat, mistä ruoka tulee?

3. Aikamme suuret haasteet?

(29.2.2024) Satakunta on merkittävä ruokamaakunta, ja suuren elintarviketeollisuuden lisäksi meillä on rikasta jatkojalostusta sekä osaavia maatiloja. Miten innostamme kuluttajat syömään lähiruokaa ja näkemään paikallisen ruoan arvon?

4. Satakuntalaisen ruokaketjun tulevaisuus?

(29.2.2024) Lentääkö lähiruoka dronella asiakkaalle? Tehdäänkö kodeissa ruokaa vielä tulevaisuudessa? Miten pidämme huolta ilmastosta, tuotamme eettisesti ruokaa, olemmeko hiilineutraaleja? Miten varaudumme ruokkimaan Suomen, olemmeko me edelleenkin ruokahuoltovalmiuden ykkösmaakunta?

logot sikses