Maatalousyrittäjän työura muutoksessa

ProAgria Etelä-Savo

Yrityskokonaisuus

Hankkeessa vahvistettiin eteläsavolaisten työikäisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja erilaisissa työhön ja elämään liittyvissä tilanteissa.

Haravointi vaaka

Selkeyttä maatalousyrittäjän elämäntilanteeseen ja työuraan

Etelä-Savon alueella toimineessa Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa tunnistettiin maatalousyrittäjän arjen erilaisia tilanteita ja niissä tarvittavia voimavaroja tilakäynneillä yhdessä yrittäjien kanssa. Muutos voi konkretisoitua yrittäjälle esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa, tuotannon muutoksissa tai kannattavuuden haasteissa. Toisaalta työkyvyn muutokset, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tai uudelleenkouluttautuminen ja alan vaihto voivat askarruttaa.
Toimintatavat ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseksi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä yrittäjän kanssa. Lisäksi valmennettiin sidosryhmiä ja kehitettiin moniammatillisen yhteistyön toimintamalli.

Hankkeen toteuttivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Savo ajalla 1.1.2020-31.12.2022. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat, LähiTapiola Savo-Karjala sekä toteuttajaorganisaatiot.

Toiminta ja tulokset

Hyvinvointia ja voimavaroja vahvistavia toimia suunniteltiin ja toteutettiin  asiakaslähtöisesti:

 • yksilöohjausta ja -valmennusta
 • työnohjausta
 • koulutus- ja uraohjausta
 • hyvinvointitapahtumia ja -kursseja
 • moniammatillisia tila- ja yrityskäyntejä
 • pienryhmiä ja vertaistukea
 • talouden ja tuotannon sparrausta
 • palveluohjausta ja kohtauttamista

Lisäksi

 • valmennettiin keskeisiä sidosryhmia asiakaslähtöiseen kohtaamiseen
 • järjestettiin yhteisiä hyvinvointitilaisuuksia yrittäjille,yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille
 • tuotettiin maatalousyrittäjän hyvinvointia tukevan moniammatillisen yhteistyön toimintamalli
 • tuotettiin digitaalinen hyvinvointipaketti yrittäjien ja sidosryhmien kayttöön


Toiminta on ollut asiakaslähtöistä, kokeilevaa ja osallistavaa:

 • 135 henkilöasiakasta
 • 99 mikroyritystä
 • 510 osallistujaa tapahtumissa (hyvinvointitapahtumat, kurssit, luennot, matkat)
 • 37 moniammatillista tila- tai yrityskäyntiä
 • 35 työnohjaustapaamista
 • 67 yksilöohjausta


Hankkeen vaikutuksia:

 • maatalousyrittäjien hyvinvointi on kohentunut
 • maatalousyrittäjillä on parempi käsitys oman yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta
 • palvelujen maksuttomuus, palveluohjaus ja kohtauttaminen lisäävät palvelujen käyttöä

  Maatalousyrittäjän hyvinvointia tukeva toimintamalli

  Maatalousyrittäjän hyvinvointia tukevassa toimintamallissamme on kolme keskeistä osaa:

  • Voimavaralähtöinen yksilövalmennus ja työnohjaus
  • Pienryhmävalmennukset ja vertaistuki
  • Maaseudun verkostot hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena

  Lue lisää toimintamallista

  Podcastit

  Podcast: Maatalousyrittäjä muutoksen edessä 

  Podcastissa keskustellaan maatalousyrittäjien elämässä eteen tulevista muutostilanteista. Mitä muutos tarvitsee onnistuakseen? Entä mistä tarve muutokselle voi kummuta, ja mistä siihen saa tukea? Juttelemassa ovat ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Malla Laamanen Etelä-Savon TE-toimistosta sekä hankevastaava Linnea Luotola ProAgria Etelä-Savosta. Jakso on toteutettu Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa ja julkaistu ProAgrian Kasvua -podcast-sarjassa. Kuuntele ProAgrian sivuilla tai lue tekstivastine.

  Podcast: Millaista on moniammatillinen yhteistyö

  Podcastissa keskustellaan maatalousyrittäjien hyvinvointia tukeneen hankkeen puitteissa tehdystä moniammatillisesta yhteistyöstä. Miten kahden eri organisaation yhteistyötä on toteutettu jokapäiväisessä työssä? Entä mitä hyötyä siitä on ollut maatalousyrittäjille ja myöskin hanketoimijoille? Keskustelemassa ovat hankkeen projektipäällikkö Merja Nykänen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sekä työnohjaaja Minna Laitinen ProAgria Etelä-Savosta. Jakso on toteutettu Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa ja julkaistu ProAgrian Kasvua -podcast-sarjassa. Kuuntele ProAgrian sivuilla tai lue tekstivastine.

  Podcast: Työnohjaus ja sen hyödyt maatiloilla

  Podcastissa keskustellaan työnohjauksesta ja siitä saatavista hyödyistä maatiloilla. Jaksossa selviää, mitä työnohjaus konkreettisesti on, mitä sillä halutaan saavuttaa, ja miksi se on hyödyllistä myös maatiloille. Keskustelemassa ovat ProAgria Etelä-Savosta työnohjaaja Minna Laitinen sekä hankevastaava Linnea Luotola. Jakso on toteutettu Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankeessa ja julkaistu ProAgrian Kasvua -podcast-sarjassa. Kuuntele ProAgrian sivuilla tai lue tekstivastine.

  Podcast: "Jos suomalaisen ruuantuottajan osaaminen katoaa, katoaa myös huoltovarmuus"

  Työikäisille maatalousyrittäjille Etelä-Savon alueella suunnattu Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanke loppuu vuoden vaihteessa. Sen tarkoituksena on ollut tuoda selkeyttä maatalousyrittäjän elämäntilanteeseen ja työuraan. Hanke on toteutettu Diakonia-ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Savon yhteistyönä yhdistäen työhyvinvoinnin asiantuntijuus sekä maatalousyritysten kehittämisen asiantuntijuus. Moniammatillinen tuki on tullut tarpeeseen. Hanke on tavoittanut 135 henkilöasiakasta ja 99 mikroyritystä, laskee projektipäällikkö Merja Nykänen. Julkaistu 28.11.2022, Radio Suomi Mikkeli. Kuuntele YLE Areenassa.

  Podcast: Näyttelijä Jussi Vatanen: "Yrittämisen ja elämisen halu maaseudulla ei ole hävinnyt mihinkään."

  Näyttelijä Jussi Vataselle eivät maa- ja metsätaloustyöt ole vieraita. Tässä hänen mietteitään maataloudesta ja näyttelemisestä. Julkaistu 1.7.2022 Farmari 2022 -maatalousnäyttelyssä, toimittajana Sari Ursin, Radio Suomi Mikkeli. Kuuntele YLE Areenassa.

  Podcast: Maatilat tiukilla kasvavien kustannusten kanssa

  Muutos avaa jotain uutta, mutta samalla jotain vanhaa jää taakse. Siksi se ei aina ole helppoa. Tämä on koettu Etelä-Savossa Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa monta kertaa. Tällä hetkellä maatiloilla painitaan isojen haasteiden kanssa. Takana on heikko rehusato, on pulaa kuvikkeista, kustannustaso nousee koko ajan, mutta tuottajahinta ei nouse, kuvaa hankkeen projektipäällikkö Merja Nykänen Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Julkaistu 16.12.2021, Radio Suomi Mikkeli. Kuuntele YLE Areenassa.

  Podcast: Maatalousyrittäjän työuran muutokseen tarjolla ammattiapua

  Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa tehdään kahden valtakunnallisen toimijan uraauurtavaa yhteistyötä Etelä-Savon maakunnan alueella. Diakonia-ammattikorkeakoulu työhyvinvoinnin asiantuntijana ja ProAgria Etelä-Savo maatalouden ja maatalousyrittämisen asiantuntijana yhdistävät hankkeessa erityisosaamisensa maatalousyrittäjän tukemiseksi muutoksen keskellä. Hankkeen taustalla on maatalousyrittämisen monenlaiset murrokset, muun muassa perheviljelmistä siirrytään kiihtyvällä vauhdilla kohti isompia yksiköitä. Maanviljelijä on nykyisin yrittäjä, yrityksen johtaja ja kenties työnantaja.

  Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka ja hankkeeseen voi tulla mukaan joustavasti koko hankkeen ajan. Sari Ursinin haastattelussa Diakonia-ammattikorkeakoulusta projektipäällikkö Merja Nykänen ja ProAgria Etelä-Savosta johtamisen ja talouden erityisasiantuntija Arto Karila. Julkaistu 7.10.2020, Radio Suomi Mikkeli. Kuuntele YLE Areenassa.

  Vipuvoimaa EU 2014 2020 rgb pieni
  Ely-keskus logo