Vahvat vasikat -hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Vasikat03

Vahvat Vasikat -hankkeessa tavoitteena on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta Etelä-Pohjanmaan maitotiloilla. Tarttuvien tautien leviämistä ehkäistään levittämällä tietoa tarttuvista taudeista ja tautisuojauksen tärkeydestä.

HANKEINFO:

Pilottitilatoiminnassa kehitetään hyviä käytännön toimintatapoja, joiden avulla tavoitellaan entistä parempia vasikoiden päiväkasvuja, toimivaa tautisuojausta ja kestävämpiä lehmiä. Käytäntöön soveltuvaa vasikkatietoa jaetaan alueen maitotiloille ja sidosryhmille yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa.

Mistä hanke koostuu?

  • Pilottitilatoiminta: 10-15 pilottitilamme kanssa testaamme uusimman vasikkatiedon soveltuvuutta käytännön tilatasolle sekä haemme toimivia käytäntöjä myös muille jaettavaksi. Tiloille tehdään kaksi käyntiä, lisäksi pidetään etäpalavereita ja järjestetään pienryhmätapaamisia.
  • Järjestämme opintomatkoja sekä ulkomaille että kotimaahan
  • Järjestämme tiedotustilaisuuksia ja seminaareja
  • Tuomme vasikkateemaa esiin esimerkiksi somessa, lehdissä, podcasteissa jne.

Kohderyhmä:
Pääkohderyhmä on maidontuotantotilat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät lihakarjankasvattajat sekä muut sidosryhmät, esimerkiksi meijerit, teurastamot, lomittajat ja muut vasikoiden parissa toimivat.

Toiminta-alue ja rahoituslähde:
Etelä-Pohjanmaan maakunta, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Hankeaika:
1.12.2019-31.12.2023.

Toteuttajat:
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja toteutamme hanketta yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hanketoimijat:
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen vetäjä Milla Ketonen
Eläinlääkäri Seija Perasto
Kotieläintuotannon asiantuntijat Miina-Maria Kolppanen, Katriina Kytölä, Sini Konttas ja Anne Rajala (Huippuosaaja)
Talousasiantuntija Marjut Viitasalo
ProAgria Keskusten liitto
Johtava asiantuntija (palvelukehitys, kotieläintuotanto ja lypsykarjan tuotosseuranta) Tuija Huhtamäki

EU