Mainio Maitotila

ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Itä-Suomi

Maidontuotantotilojen tuottavuuden ja ilmastotehokkuuden parantaminen.

Mainio maitotila
Mainio Maitotila logorimpsu 002

Mainio Maitotila

Hankkeessa on tavoitteena maidontuotantotilojen tuottavuuden ja ilmastotehokkuuden parantaminen erilaisilla toimenpiteillä, joissa viljelijöillä on aktiivinen rooli.
Hankkeen aikana tehdään 270:lle tilalle käytännössä toteutettava hiiliviljelysuunnitelma. Näitä hiiliviljelysuunnitelmia työstetään pienryhmissä, seminaareissa, webinaareissa ja koulutuksissa.

Maidontuotantotilojen kannattavuus on myös hankkeen keskeisenä teemana.
Pienryhmän tapaamisten aiheita kannattavuusosiossa ovat managementin kehittäminen, lypsylehmien kestävyyden ja maidontuotannon kannattavuuden parantaminen.
Maidontuotannon kannattavuuteen liittyy myös kuluttajien tarpeet ja toiveet hiilineutraalista tuotteesta. Hanke on mukana hakemassa maidolle parempaa menekkiä ja luomassa edellytyksiä maidontuotannon jatkumiselle Itä-Suomessa.

Tilakohtainen hankkeeseen osallistuminen maksaa n. 150€/tila ja se sisältää kaikki hankkeen toimenpiteet.

Hankkeen toiminta- alueena on Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.
Hankkeen toteutusaika: 01.01.2021 - 31.08.2023

Hankkeen toteuttajat: ProAgria Itä-Suomi ja ProAgria Etelä-Savo
​Yhteistyökumppaneina ja osarahoittajina hankkeessa ovat Osuuskunta Maitosuomi ja Osuuskunta Tuottajan Maito.

Lisätietoa:
Anna-Katri Laakkonen, hankevastaava, ProAgria Itä-Suomi p. 043 825 4984, anna-katri.m.laakkonen@proagria.fi