Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO)

ProAgria Länsi-Suomi
Hiilipelto
Hiilipelto gold kopio

Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta eli ilmastotoimenpiteitä, hiilen sidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käytännönläheisesti Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa jalkautetaan tutkittua tietoa viljelijöille, kokeillaan hyviksi testattuja käytäntöjä ja arvioidaan niiden vaikutuksia tilatasolla. Pääasiallisina toimintatapoina ovat vertaisoppiminen, pienryhmäneuvonta ja tehokas tiedonvälitys.

Hankeaika: 1.4.2022–15.10.2024
Kohderyhmä: Kaikki varsinaissuomalaiset viljelijät tuotantosuunnasta riippumatta
Hankkeen toteuttajat: Valonia/Varsinais-Suomen liitto, MTK Varsinais-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi
Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Pienryhmätoiminta

Hankkeessa muodostetaan 3–4 pienryhmää, joihin kuhunkin otetaan 10–15 viljelijää. Pienryhmiin voi ilmoittautua tuotantosuunnasta riippumatta kaikkialta Varsinais-Suomesta. Ryhmiin haetaan myös 1–2 seurantatilaa, joissa ilmastokestävän maatalouden toimenpiteitä kokeillaan hankkeen aikana laajemmin ja vaikutuksia yhdessä arvioiden. Seurantatiloille hanke tarjoaa laajoja maa-analyysejä ja tarkempaa tilakohtaista neuvontaa. Seurantatila sitoutuu olemaan mukana koko hankeajan ja jakamaan muille ryhmäläisille kokemuksia ja tuloksia toimenpiteiden kokeiluista. Kaikille hankkeessa mukana oleville tiloille tehdään alkukartoitukset, joita analysoidaan ryhmissä tilakohtaisten toimenpiteiden löytämiseksi ja ympäristöohjelmien tekemiseksi.

Pienryhmät kokoontuvat yhteensä 8–9 kertaa, noin kahden kuukauden välein. Tyypillisesti yksi pienryhmätapaaminen kestää noin 2 tuntia. Teemoina pienryhmissä voivat olla muun muassa maan kasvukunto, sadontuottokyky, vesitalouden hallinta ja muut tilojen tarpeista nousevat ilmastokestävän maatalouden aiheet. Tarkemmat sisällöt päätetään ryhmissä. Tiloille kutsutaan myös tutkijoita toivottujen teemojen äärelle ja loppupuolella opit kootaan kaikille avoimeksi koulutussarjaksi. Hankkeessa järjestetään myös pellonpiennarpäiviä.

Kaksi ensimmäistä pienryhmää aloittivat syksyllä 2022 ja kolmas ryhmä maaliskuussa 2023. Ilmoittautuminen kolmanteen ryhmään on auki 28.2. asti tai siihen asti, että ryhmä täyttyy. https://www.lyyti.fi/reg/hiilipelto.

    Menneet tapahtumat

    • Peltokierros Loimaan koulutilan koelohkoilla 21.9.2022 klo 17–19. Peltokierroksella perehdytään asiantuntijoiden johdolla kerääjäkasveihin ja hiilensidontaan sekä koelohkoihin. Esittelyssä myös uudet, keväällä 2022 perustetut kerääjäkasvikoelohkot. Tilaisuuden teemoina mm. hiilensidonnan tehostaminen ja mittaaminen, pellon sadontuottokyky, huomioita viljelyn kannattavuudesta sekä esimerkkejä uusista mittausmenetelmistä ja viljelyratkaisuista. Lue lisää täältä.
    • Hankkeen toiminta aloitetaan kaikille avoimella pellonpiennarpäivällä tiistaina 5.7.2022 klo 10–16 Tuorlan koulutilalla (Tuorlan peltotie 26). Tilaisuudessa saat lisätietoa pienryhmäneuvonnasta, lisäksi tutustutaan hiilensidonnan menetelmiin ja havainnointiin asiantuntijoiden johdolla. Katso päivän ohjelma täältä.