Yritys- ja Tilipalvelut

Keskisuomalaisille maatiloille on haastavaa pysyä maatalouden rakennekehityksen edellyttämässä maataloustoiminnan kehittämistahdissa. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä on vähentynyt noin 18,2% vuodesta 2010 vuoteen 2021 mennessä. Luonnonvarakeskuksen mukaan Keski-Suomessa oli vuonna 2021 yhteensä 2435 maatilaa.

Keski-Suomen maataloudelle keskeisten lypsykarjatilojen määrä on samaan aikaan vähentynyt 55,5%. ”Muun kasvinviljelyn” päätuotantosuunnakseen ilmoittamien tilojen määrä on 56% koko tilamäärästä. Merkittävä osa keskisuomalaisista pelloista on reservissä.

ProAgria Keski-Suomi yrityspalvelut 2021

Investointitukien haku painottui vuonna 2021 pienimuotoisiin peruskorjaus- ja täydennysinvestointeihin. Joukossa oli myös keskisuomalaisittain merkittäviä investointihankkeita. Vaativat myöntämisperusteet karsivat erityisesti kasvinviljelytilojen hakemismahdollisuuksia. Keski-Suomen Ely-keskus myönsi maatalouden investointitukia Keski-Suomessa vuonna 2021 kaikkiaan 70 hankkeelle. Koko maassa investointitukia myönnettiin yhteensä 2278 hankkeelle. ProAgria Keski-Suomen avustava rooli on merkittävä keskisuomalaisten viljelijöiden hakiessa investointitukea hankkeilleen.

Neuvo-tuen käyttö maatiloilla tehtäviin suunnitelmiin on lisääntynyt merkittävästi. Erilaisia alustavia kehittämissuunnitelmia Neuvo-tuella tehtiin vuonna 2021 noin runsaan yhden henkilötyövuoden verran.

Suhdannenäkymien arvioidaan kiihdyttävän maatalouden rakenteellista muutosta. Kiinnostusta osakeyhtiömuotoiseen maatalouteen ei Keski-Suomessa ole ollut yhtä runsaasti kuin naapurimaakuntien alueella. Julkisen investointirahoituksen ja sukupolvenvaihdosten rahoituksen rooli on rakenteen kehittämisen kannalta ratkaisevaa.

Taloudellinen tilanne on tiukka varsin monella keskisuomalaisella tilalla. Maatalouden tukijärjestelmän muutokset ja tukien maksatusaikataulut heiluttavat keskisuomalaisten maatilojen maksuvalmiutta sekä taloudellista tulosta.

Eu-tukineuvonnan merkitys on viime vuosina tasaisesti kasvanut. Hakujärjestelmän sähköistäminen ei ole vähentänyt neuvonnan tarvetta.

Suhdanteista huolimatta maaseutuyrittämisen rooli on Keski-Suomessa merkittävä. Vähintään kolmasosalla keskisuomalaisista maatiloista harjoitetaan jo nyt muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden rinnalla. Yleisimpiä ovat koneurakointi, hevostalous, erikoiskasvien viljely, matkailu ja polttopuiden teko. Joka kymmenes maatila harkitsee aloittavansa muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden ohessa.

Sukupolvenvaihdossuunnittelua tehtiin noin 25 tilalla tai maaseutuyrityksessä. Yhteistyökumppaneiden merkitys on erityisen suuri maatilojen sukupolvenvaihdosten onnistumisessa.

Maatalouden kannattavuuskirjanpidossa oli vuonna 2021 mukana vajaat 30 keskisuomalaista maatilaa.

ProAgria Keski-Suomi Tilipalvelut

Tilipalvelut on ProAgrioiden yhteinen palvelu, joka yhdistää talouden luvut, tuotannon kehittämisen ja asiantuntijoiden tuen. ProAgria Tilipalvelujen erikoisosaamista on maa- ja metsätalousyrittäjille tarjottavat kokonaispalvelut. Palveluina ovat maa- ja metsätalouden kirjanpito, välitilinpäätös, tilipäätös, veromäärän laskenta, veroehdotuksen tarkastaminen sekä sen täydennys, verotuspäätöksen tarkastaminen ja palkanlaskenta.

Asiakkaita ProAgria Keski-Suomen Tilipalveluilla oli vuonna 2021 noin 400 kpl. Henkilövaihdosten myötä tilipalveluista osakeyhtiömuotoisille maatiloille on luovuttu.

Olennaista on, että kirjanpidon ja verotuksen ammattilaisten rinnalla ovat tuotannon osaajat, jolloin taloudesta saatavista tunnusluvista päästään käytännön tekemiseen.

Yrityspalvelujen myynti