Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Maatalouden kriisiytyvä vuosi 2021

Jo vuoden 2021 alussa Venäjä keskitti sotakonettaan Ukrainan rajalle sotaharjoituksiin perustaen. Länsivallat, EU ja USA, saivat vielä tässä vaiheessa itäisen naapurimme perääntymään uhkauksistaan käyttää armeijaansa Ukrainaa vastaan. Putinin sotakone jäi Ukrainan rajan pintaan ja tällä hetkellä tiedämme Venäjän armeijan keskittämisen lopullisen tarkoituksen.

Vuosi 2021 jää meidän viljelijöiden mieleen oikukkaista kasvukauden keleistä, ennen kaikkea kuivuudesta ja helteestä, joka verotti kasvustoa osassa viljelyalueita. Loppusyksystä lannoitteiden hinnat lähtivät nousuun, osaltaan Venäjän hybridi-vaikuttamisen takia. Venäläisen maakaasun säännöstely alkoi nostaa ammoniakin hintaa ja se vaikutti lannoitemarkkinoille suoraan. Kotimaan heikohko kokonaissato alkoi myös näkymään eläinten rehuraaka-aineiden hinnoissa. Kaiken lisäksi energian hinnan noustessa rajusti oli katastrofin ainekset kylvetty kotimaisten elintarvikkeiden alku-tuotantopäähän. Meijereiden ja teurastamoiden tilityskyky ei pystynyt vastaamaan kustannusnousuun ennestäänkin kalliiden kustannusten maassa.

Talousongelmiin kannattaa puuttua ennemmin aikaisin kuin myöhään. Yritystoimintaan, jota maatilayrittäminenkin on, liittyy aina riski, nyt se kulminoituu maataloudessa. ProAgria-asiantuntijajärjestön talousneuvonnan ja kustannuslaskennan kysyntä tulee olemaan haluttua tulevina vuosina. Näitä liiketaloudellisia apuvälineitä kannattaa käyttää, sillä ne ovat NEUVO- järjestelmään sopivia apuvälineitä eli viljelijä maksaa niistä vain alv:n.

Muita viimevuoteen osuneita toimiala-avauksia ProAgrian palvelujen osana on Maatilojen kiinteistövälitys. Se tuo kiinteistöjen omistajille maaseutukiinteistö-tuntemuksen omaavia LKV - koulutuksen käyneitä välittäjiä avustamaan tilan osien tai kokonaisuuksien myynneissä sekä ostoissa. Toimintaa valmisteltiin vuonna 2021 ja se käynnistyi vuoden 2022 alussa.

Jos vuodesta 2021 jotain hyvää jäi mieleen, niin koronapandemian mukanaan tuomat matkustusrajoitukset ja ihmisten omaehtoinen ulkomaanmatkailun rajoittaminen näkyi kotimaan matkailukohteissa vilkastumisena, joka toi kaivattuja euroja mökkeilypitäjiin ja matkailukohteisiin. Tämä trendi näyttäisi jatkuvan, kun on kerran opittu matkustamaan kotimaassa ja lähialueilla. Tässä voi olla käyttämätöntä talousresurssia vielä hyödynnettäväksi maaseudulla.

Erilaisten kriisien keskellä on hyvä muistaa huolehtia omasta jaksamisesta ja muistaa harrastaa niitä asioita, joista pitää. Melan Välitä viljelijästä -hanke toimii edelleen ja MTK:n hallinnoima maaseudun tukihenkilöverkosto on olemassa, sieltä saa myös keskusteluapua.

Hannu Jokinen

ProAgria Keski-Suomen hallituksen puheenjohtaja