Johtajan katsaus

Koronapandemia ja maatilojen kustannuskriisi -neuvonta kulkee asiakkaan rinnalla myös poikkeusoloissa

Toimintatavat ovat muuttuneet pysyvästi Korona-pandemian seurauksena

ProAgria Keski-Suomen tehtävänä on maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. ProAgria Keski-Suomi on maakunnallinen jäsentensä hallitsema maaseudun asiantuntija-organisaatio, joka toimii osana valtakunnallista ProAgria verkostoa. ProAgria Keski-Suomi on jo 128 vuotta vanha yhdistys.

Vuonna 2021 jatkui edellisenä vuonna alkanut Korona-viruksen aiheuttama pandemia. Yhteiskunnassa oli vuoden aikana voimassa vaihtelevasti monenlaisia rajoituksia esim. kokoontumisiin liittyen. Korona oli jo edellisenä vuonna pakottanut ProAgrian muuttamaan toimintatapojaan merkittävästi. Yleisen suosituksen mukaisesti etätyöt ja etäpalvelujen tuottaminen olivat jo muodostuneet arkipäiväisiksi ja osittain samalla toimintamallilla tullaan jatkamaan vaikka Korona-kriisi jossain vaiheessa onkin ohi.

Vuoden 2021 loppupuoliskolla tuotantopanosten hintojen merkittävä nousu aiheutti maatiloilla kustannuskriisin, kun nousu ei kuitenkaan siirtynyt tuotteiden hintoihin.

Miten asiakkaamme kokevat ProAgrian?

Vuonna 2021 suoritettiin valtakunnallisesti ns. brändikysely asiakkaillemme siitä, millaisena ProAgrian brändi nähdään ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Positiivista on, että asiakkaamme näkevät ProAgria Keski-Suomen toiminnan myönteisessä valossa. Kyselyn vastausten perusteella olemme ihmisläheinen ja asiantunteva kumppani. Kyselyssä esille tulleiden kehittämiskohteiden parantaminen varmastikin edesauttaa entistä paremman asiakaskokemuksen syntymistä ProAgria palveluja käyttäville asiakkaillemme. Kehityskohteiksi meille nimettiin mm. muutoksessa mukana pysyminen, muutoksen ennakointi ja entistä rohkeampi ratkaisujen tarjoaminen. Näihin kehityskohteisiin haluamme panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän. ProAgrialle tärkeää on onnistuminen asiakkaidemme kumppanina ja myönteiset kokemukset toimintamme vaikuttavuudesta yrittäjien tavoitteiden saavuttamisessa.

Toiminta kehittyy ajan haasteiden mukaan

ProAgria Keski-Suomen toiminta on kehittynyt voimakkaasti toimintaympäristön kehityksen mukana. Digitalisoituminen on tehostanut toimintaa, mikä näkyy mm. matkakustannusten ja myös matkustamiseen käytetyn ajan vähenemisenä. Maatalouden käynnissä oleva murros jatkuu voimakkaana ja muutospaineita lisää kansainvälisen politiikan konfliktit. Venäjän ja Ukrainan välinen kriisi seurannaisvaikutuksineen tulee aiheuttamaan muutostarpeita myös neuvontakentässä. Maaseudun asiantuntijapalveluilla tulee varmastikin olemaan entistä suurempi rooli esim. huoltovarmuuden säilyttämisessä.

Keski-Suomen Maataloussäätiöllä on merkittävä rooli ProAgria Keski-Suomen neuvonnan uudistumisessa ja toiminnan kehittämisessä. Osaamisen kehittämiseen saatu tuki onkin ensiarvoisen tärkeää, sillä osaamistarve kasvaa koko ajan. Vuonna 2021 Maataloussäätiö tuki neuvonnan strategian 2025 mukaisten toimenpiteiden toteuttamista ProAgria Keski-Suomessa.

ProAgria Keski-Suomi toimii osana ProMaatalous –ryhmää. Ryhmä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet olla osaltaan neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tarjoaa menestyksen mahdollisuuksia asiakkaille.

Haluan esittää lämpimät kiitokset jäsenille, asiakkaille, henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä.

Vesa Laitinen

johtaja

ProAgria Keski-Suomi ry.