Kasvintuotanto

Kylvotyo traktorilla

Kasvinviljely Keski-Suomessa

Viljeltyä peltoa Keski-Suomessa oli vuonna 2021 noin 79 600 ha. Kesantoja, viherlannoitusnurmia tai erilaisia luonnonhoitopeltoja oli tämän lisäksi noin 10 800 ha. Tyypillisin viljelykasvi oli nurmi, jota oli noin 47 700 ha. Viljoista eniten viljeltiin ohraa (noin 12 800 ha) ja kauraa (noin 11 000 ha). Vehnää oli viljelyssä noin 1600 ha ja ruista noin 400 ha. Viljojen viljelyala yhteensä oli noin 27 500 ha. Rypsiä tai rapsia oli viljelyssä noin 900 ha ja kuminaa noin 1100 ha. Yksi- tai monivuotisia puutarhakasveja oli noin 300 hehtaarin alalla.

Kasvinviljely- ja tukineuvonta kasvi- ja puutarhatiloille

ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat tekivät viljelysuunnittelua 217 kasvinviljelytilalle mukaan luettuna marjojen ja muiden erikoiskasvien viljelijät. Kokonaisuudessaan kasvinviljelyn suunnittelua tehtiin maakunnassa 474 tilalle. Kasvinsuojeluruiskut testattiin yhteensä 86 asiakkaalta, joista 30 oli kasvinviljelytiloja.

Tukineuvontaa tehtiin 177 viljatilalle ja yhteensä 343 kasvinviljelytilalle. Yhteensä tukineuvontaa käytti 713 eri tuotantosuuntia edustavaa asiakasta. 30 kasvinviljelytilaa otti käyttöön tukiturvapalvelun, jolla voi varmistaa kesän kaikkina ajankohtina asiantuntijan kiinni saannin valvontatilanteen yhteydessä ja virhetilanteissa vakuutusturvan nolla omavastuulla.

Tilitoimistopalvelut ja muu talousneuvonta kasvi- ja puutarhatiloille

Kirjanpitoa, veroneuvontaa, veroilmoitusten täyttöä tai palkanmaksupalveluja toteutettiin 194 kasvinviljelytilalle. Liiketoiminnan johtamiseen liittyviä palveluita ja muita talousneuvontapalveluita toteutettiin 29 kasvitilalle.

NEUVO palvelut kasvi- ja puutarhatiloille

Neuvo palveluita käytti yhteensä 104 kasvinviljelytilaa. Suosituin osa-alue kasvitilojen keskuudessa oli kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvät Neuvo -palvelut, joita tehtiin 52 tilalle. Ympäristöön liittyviä Neuvo -palveluita tehtiin 33 kasvitilalle ja kaikkiaan 112 tilalle. Kasvinsuojeluun liittyviä Neuvo -palveluita toteutettiin yhteensä 21 tilalle maakunnassa. Neuvon luomutuotantoon liittyviä kasvintuotannon tai kotieläintuotannon palveluita tehtiin 32 tilalle. Kaikkiaan ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat tekivät NEUVO palveluita 331 asiakastilalle.