Maatalousyrittäjiltä kiitosta moniammatillisista tilakäynneistä

2 min lukuaika

Uutinen

Moniammatilliset tilakäynnit vahvistivat maatalousyrittäjien hyvinvointia Etelä-Savossa. Tilakäynneistä saadun palautteen perustella yrittäjillä on niiden myötä myös aiempaa selkeämpi kuva oman yrityksensä nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tyoura muutoksessa uutinen

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Savon asiantuntijoiden yhdessä tekemillä tilakäynneillä pohdittiin monenlaisia muutostilanteita ja suunniteltiin niihin eri vaihtoehtoja yhdessä yrittäjien kanssa. Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa tavoitettiin 135 yrittäjää, mikä ylitti hankkeelle alun perin asetetun tavoitteen.

− Keskusteluissa nousivat esille henkinen hyvinvointi ja ihmissuhteet, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä alan vaihto. Myös tuotannon muutokset ja kannattavuus huolestuttivat monia. Tukena oltiin myös omistajanvaihdosta suunnittelevilla tiloilla, projektipäällikkö Merja Nykänen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Tilakäynneillä Diakonia-ammattikorkeakoulu on vastannut yrittäjän hyvinvoinnin tukemisesta ja ProAgria Etelä-Savo maatilan tai maatalousyrityksen talouden, tuotannon ja yritysstrategian kehittämisestä.

−Toimintamalli säästää yrittäjän aikaa, kun asioihin tartutaan useamman toimijan voimin ja yhteydenpitoa jatketaan säännöllisesti. Moniammatillinen toimintamalli lisää myös yrittäjää tukevien asiantuntijoiden työhyvinvointia, kun vastuuta voi jakaa tiimikaverin kanssa yhdessä, Nykänen toteaa.

Hankkeen toiminta nousi yrittäjien tarpeista

Työikäisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja vahvistettiin Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa Etelä- Savossa vuosina 2020–2022.

Maatalousyrittäjien toiveita kuultiin tilakäynneillä ja toimintaa rakennettiin sen pohjalle. Hankkeessa yrittäjillä oli mahdollisuus osallistua maksutta mm. yksilövalmennukseen ja työnohjaustoimintaan sekä erilaisiin hyvinvointitapahtumiin ja -kursseille verkossa ja livenä. Benchmarking- ja opintomatkoilla ammennettiin tietoa toisten kokemuksista ja verkostoiduttiin kollegojen kanssa.

− Työnohjaus on saanut maatalousyrittäjiltä ilahduttavan positiivisen vastaanoton. Työnohjauksella saatiin apua muun muassa työn jäsentämiseen ja arjen sujuvoittamiseen, työnohjaaja Minna Laitinen ProAgria Etelä-Savosta kertoo.

Lisäksi hankkeessa valmennettiin keskeisiä maatalousyrittäjien kanssa työskenteleviä sidosryhmiä asiakaslähtöiseen kohtaamiseen sekä järjestettiin yhteisiä hyvinvointitilaisuuksia kohderyhmälle, sidosryhmille ja keskeisille verkostoille. Hankkeessa tuotettiin myös digitaalinen hyvinvointipaketti yrittäjien ja sidosryhmien käyttöön.

− Saamamme palautteen mukaan palvelujen maksuttomuus, hankkeessa tehty kohtauttaminen ja palveluohjaus myös lisäävät jo olemassa olevien palvelujen käyttöä. Tämä on selkeä viesti kaikille, jotka palvelevat yrittäjiä eri rooleissa. Ei pidä odottaa, että apua tarvitseva asiakas tulee koputtelemaan arasti ovelle, vaan hänen löytämisekseen on tehtävä aktiivisesti työtä, Nykänen tiivistää.

Hanketta toteuttivat ProAgria Etelä-Savo ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, joka toimi myös hankkeen hallinnoijana. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, alueen kunnat, LähiTapiola Savo-Karjala ja hankkeen toteuttajat.


Lisätietoa:

Merja Nykänen, projektipäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 050 465 9698, merja.nykanen@diak.fi

Linnea Luotola, talouden asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, 041 7314703, linnea.luotola@proagria.fi


Tietoa hankkeen tuloksista ja kehitetyistä toimintamalleista:

https://maaseutuyrittajat.diak...

Videoita hankkeen toiminnasta: https://www.youtube.com/playli...