Kesän ääri-ilmiöt puhututtavat – teemme ilmastotyötä monella rintamalla

2 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Kuluneen kesän 2023 aikana on media ja ruokapöytäkeskustelut täyttyneet maailmalla jyllänneistä sään ääri-ilmiöistä ja niiden vaikutuksista maatalouteen ja ihmisten arkeen. Myös Suomessa kasvukausi on ollut monella alueella hankala alkukesän kovan kuivuuden ja sitä seuranneen liiankin sateisen heinäkuun johdosta.

Viljan oraita

Valitettavasti näille ilmiöille ei näytä olevan loppua, vaan ilmastotieteilijät varoittavat sään ääri-ilmiöiden yleistymisestä ja voimistumisesta tulevaisuudessa myös meillä Suomessa. On sanomattakin selvää, että ilmastonmuutoksella on tässä suuri vaikutus ja mitä pikemmin ilmastopäästöjä saadaan vähennettyä sitä paremmat mahdollisuudet meillä on hidastaa sen vaikutuksia.

Ilmastotyötä kansainvälisissä verkostoissa

Asiantuntijoiden tekemän työn lisäksi keinona meillä ProAgriassa on kansainvälinen yhteistyö EU-tasoisissa ilmastohankkeissa, joissa pyritään tukemaan sekä tilallisia että maatalousasiantuntijoita ilmastotyön vauhdittamisessa. Climate Farm Demo-hanke (CFD) keskittyy tiloilla toteutettaviin ilmastotoimenpiteisiin, joita tullaan tekemään tilallisen ja asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä noin kuuden vuoden ajan. Climate Smart advisors -hanke (CSA) puolestaan kokeilee ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja tukea maatalousasiantuntijoita ilmastotoimenpiteiden jalkauttamisessa ja oman osaamisen vahvistamisessa. Myös tätä työtä tehdään seuraavat kuusi vuotta kehittäen, kokeillen ja uudistaen. Samanaikaisesti, kansallisia kokemuksia ja tietoa jakaen koko Euroopan laajuisesti.

Kansainväliset hankkeet ovat yksi keino tukea asiantuntijoiden ja tuottajien tekemää ilmastotyötä. Kokeiluja ja seurantaa tarvitaan, jotta tuottajat saavat lisää esimerkkejä erilaisista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista tilalle, kannattavuuteen sekä ilmastoon paikallisesti. Kokemusten jakaminen ja niistä oppiminen on tärkeää.

Pilottitiloilta uutta oppia ja parhaita käytäntöjä

CFD ja CSA -hankkeissa on aitoa potentiaalia skaalautumiseen. Pelkästään partnereita molemmissa hankkeissa on lähemmäs 80 ja jokainen näistä osallistuu tiedonjakamiseen 27:ssa kumppanimaassa. Ilmastotoimia toteutetaan vähintään 1500:lla tilalla ja sama määrä asiantuntijoita koulutetaan ilmastoasiantuntijoiksi. Ilmastotoimia esitellään vähintään 150 000 tilalliselle lisää. Euroopan tasolla nämä luvut toki ovat pieniä, mutta jos onnistumme jokaisen kohdalla tavoittamaan edes kourallisen muita keiden kanssa jakaa ja oppia ilmastotoimista, alamme päästä jo melko mukaviin lukuihin. Suomessa keskitymme hankkeiden puitteissa 25 tilaan ja asiantuntijaan, joita tuemme parhaamme mukaan jakamaan osaamistaan ja tietoaan eteenpäin ProAgrian sisällä ja sidosryhmissä.

Hakkeet ovat hyvä lisä tekemäämme ilmastotyöhön. Yhteinen tavoitteemme on, että maatilat pystyvät yhä paremmin varautumaan tuleviin ja lisääntyviin säiden ääri-ilmiöihin.

Climate Farm Demo logo
Climate Smart Advisors logo
Euroopan unionin rahoittama logo