Haemme pilottitiloja kansainväliseen ilmastohankkeeseen

2 min lukuaika

Uutinen

IMG 20230309 121447

Haemme nyt pilottitiloja ilmastohankkeeseen mukaan 

Etelä-Pohjanmaalla etsitään nyt pilottitiloja kehittämään ilmastoviisasta ruoantuotantoa kansainväliseen hankerahoituksen kautta. Ilmoittaudu mukaan tästä!

"Ruokamaakuntana Etelä-Pohjanmaa istuu alueena luontevasti edelläkävijän rooliin myös maatalouden ilmastokysymysten ratkaisemisessa. Uuden hankkeemme kautta tarjoamme tiloille mahdollisuuden saada omalle tilalleen käytännön tukea ilmastoystävälliseen viljelyyn”, kertoo Henna Latvala ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.

  Kyse on hyvin erityisestä mahdollisuudesta pilottitiloille, sillä hanke tarjoaa pitkäaikaista tukea ja konkreettisia työkaluja kehittää omaa maatilaa ilmastoviisaaksi. Käytössä on uusin tieto ja kokemuksia vaihdetaan tilojen ja asiantuntijoiden kesken Euroopan laajuisesti.

  "Hankeosallistuminen tarjoaa pilottitiloille muun muassa tilakohtaisen ilmastotoimenpiteiden vaikutusten seurannan noin kuuden vuoden ajaksi, se on hyvin merkittävä asia. Tilat saavat myös heille räätälöidyn ohjelman ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi asiantuntijan tuella", sanoo Henna Latvala ja kannustaa tiloja olemaan yhteyksissä ProAgriaan jos pilottitilatoiminta kiinnostaa.

   Yhteistyö pilottitilojen kanssa toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueella, mutta hankkeeseen on mahdollista päästä mukaan myös muualta Suomesta.

   ProAgria Keskusten liitto ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa toteuttavat Euroopan laajuista Climate Farm Demo -hanketta. Tavoitteena on nopeuttaa ilmastoviisaan maatalouden menetelmien käyttöönottoa sekä yhdistää tilat ja neuvojat kansallisesti sekä Euroopan laajuisesti. Samalla hankkeen avulla nostetaan maatalouden profiilia ilmastokysymysten ratkaisijana. Keskeisiä toimijoita ovat 1500 pilottitilaa Euroopan laajuisesti. Mukana on 28 maata.

   Pilottitilana saat mm.:

   • Tilakohtaisen ilmastotoimenpiteiden vaikutusten seurannan noin kuuden vuoden ajaksi.
   • Mahdollisuuden pilotoida tilalle sopivia käytännön menetelmiä ja työkaluja ja kehittää tuotantoa ilmastoviisaaksi.
   • Tietoa muilla tiloilla ja muualla Euroopassa saaduista kokemuksista ja hyvistä käytännöistä sekä kestävistä liiketoimintamahdollisuuksista.
   • Mahdollisuuden olla edelläkävijänä viemässä maataloutta kohti ilmastoviisaampaa tuotantoa ja vahvistaa maatalouden imagoa ilmastokysymysten ratkaisijana.
   • Uusia kontakteja kotimaasta ja Euroopasta, joiden avulla kehittää oman tilan toimintaa.

   Hanke odottaa pilottitilalta:

   • Kiinnostusta kehittää omaa tilaa ilmastoviisaaksi.
   • Innostusta toteuttaa tilakohtaista ohjelmaa ilmastonmuutoksen sopeutumiseksi ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi asiantuntijan tuella.
   • Halua ottaa omalla tilalla käyttöön uusia ilmastoviisaita menetelmiä.
   • Valmiutta jakaa omia kokemuksia ja tietoa sekä järjestää demotilaisuuksia tilalla.
   • Halua oppia muilta osallistumalla verkoston tapahtumiin ja koulutuksiin.
   • Valmiutta sitoutua hankkeeseen noin kuuden vuoden ajaksi.
   • Tilalla tulee olla käytössä tietokone, nettiyhteys ja sähköposti.

   ProAgria Keskusten liitto ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa toteuttavat Euroopan laajuista Climate Farm Demo -hanketta. Tavoitteena on nopeuttaa ilmastoviisaan maatalouden menetelmien käyttöönottoa sekä yhdistää tilat ja neuvojat kansallisesti sekä Euroopan laajuisesti. Samalla hankkeen avulla nostetaan maatalouden profiilia ilmastokysymysten ratkaisijana. Keskeisiä toimijoita ovat 1500 pilottitilaa Euroopan laajuisesti. Mukana on 28 maata.