Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomutiloilla (InnoKas)

ProAgria Etelä-Savo

Ympäristöviisas maaseutu

Hankkeessa tutkitaan luomuviljelyyn sopivia biologisia ja viljelyteknisiä keinoja, jotka parantavat syysrypsin omaa sietokykyä merkittävimpiä kasvintuhoojahyönteisiä vastaan ja edesauttavat tuholaisten luontaisten vihollisten menestymistä. Samalla seurataan sekä tuholaisten elinkaarta, että niiden luontaisten vihollisten sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin.

Rapsikuoriaiset luomusyysrypsissa kuva Niina Saastamoinen
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE pienennetty

Luomuöljykasvien viljelyssä ovat viime vuosina korostuneet etenkin tuholaisten hallintaan liittyvät haasteet. Luomuviljelyssä maan hyvällä kasvukunnolla, ravinteiden saatavuudella ja peltoekosysteemin monimuotoisella eliöyhteisöllä on erityisen keskeinen merkitys sadontuotolle ja kasvintuhoojien ennakoivalle hallinnalle.

InnoKas-hankkeen päätavoitteena on testata biopohjaisten materiaalien, erityisesti puukuitupohjaisten maanparannusaineiden potentiaalia öljykasvien sadontuoton varmistamisessa ja kasvintuhoojien hallinnassa luomuviljelyssä. Hankkeessa testataan myös näiden toimivuutta ja yhdysvaikutuksia luomutilojen käyttämien orgaanisten lannoitteiden ja monimuotoisuutta lisäävien viljelytoimien kuten aluskasvien ja kumppanikasvien kanssa. Hankkeen innovaatioryhmässä on keskeistä kehittää käytännössä toimiva ratkaisu öljykasvien kasvun ja sietokyvyn vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti biologisin ja viljelyteknisin keinoin. 

Testattavilla maanparannusaineilla voi olla suoraa vaikutusta maan kasvukuntoon, ravinnetalouteen ja kasvintuhoojien menestymiseen. Lisäksi biopohjaisilla aineilla voi olla moninaisia epäsuoria vaikutuksia peltomaan ja kasvuston biologiseen eliöyhteisöön ja sitä kautta viljelykasviin ja sen sietokykyyn kasvintuhoojia vastaan.

Biopohjaisten materiaalien potentiaalia ongelmallisimpien tuholaisten hallinnassa ei tunneta riittävästi, joten sekä hankeinnovaation tarve että mahdollinen hyödynnettävyys
käytännön viljelyssä on erittäin suuri.

Tämä Etelä-Savossa toimiva alueellinen EIP-hanke (European Innovation Partnership) yhdistää alkutuotannon, tutkimuksen ja neuvonnan. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina viisi juvalaista luomukarjatilaa, Luonnonvarakeskus, joka toteuttaa ruutukokeet sopimusalalla Mikkelin Karilassa sekä ProAgria Etelä-Savo. 

Innovaatioryhmässä ovat mukana muun muassa Soilfood, Biotus ja Bayer. 

Hankkeen hakija: ProAgria Etelä-Savo ry
Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus
Toteutusaika: 1.2.2024 – 31.12.2026
Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

Yhteyshenkilöt: Niina Saastamoinen, niina.saastamoinen@proagria.fi, p. 040 735 9912, ja Sari Himanen, sari.himanen@luke.fi