Minna Pirkkalainen

Pirkkalainen minna

Palvelupäällikkö

ProAgria Etelä-Savo

minna.pirkkalainen@proagria.fi 040 717 8660

Kirkkokatu 9
57100 SAVONLINNA

Maito-, nauta- ja lammasyritysten palvelupäällikkönä vastuualuettani on tuotanto- ja talousneuvonnan järjestäminen ja kehittäminen maakunnassamme sekä esimiehenä toimiminen. Asiantuntijapalvelujen kehittäminen on yhteispeliä asiakkaidemme, ProAgrian asiantuntijoiden ja sidosryhmiemme kanssa. Ykköstavoitteeni ja työni motivaattori on asiakkaan ja asiakasyrityksen menestyminen. Asiantuntijana olen perehtynyt maatalousyrittäjien työhyvinvointiin ja työterveyshuollon tilakäynteihin, talousneuvontaan ja veropalveluihin. Toimin Rantasalmelta käsin koko Etelä-Savon alueella ja laajemminkin.
Olen johtoryhmän jäsen, koordinoin talossamme HR-asioita ja osallistun niiden kehittämiseen valtakunnallisessa kehitystyöryhmässä.
Minut on hyväksytty Neuvo -maatilojen neuvontajärjestelmän asiantuntijaksi kokonaisuuksissa: maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen, ympäristö, kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia.