Uutta Virtaa

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 31.5.2021.

Uutta virtaa www hankesivu kasit1
Uutta virtaa -hankkeella tuetaan eteläsavolaisia nuoria maatilayrittäjiä ja maaseudun pienyrittäjiä onnistumaan sukupolvenvaihdoksessa ja yritystoiminnan alkutaipaleella. Tavoitteena on, että jatkajat ja luopujat perheineen ovat tyytyväisiä omistajanvaihdokseen liittyviin päätöksiinsä, ja että nuoret saavat varmuutta yritystensä johtamiseen. Lisäksi hankkeessa edistetään maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavia yhtiöittämisiä. Hankkeessa toteutetaan pienryhmävalmennuksia, yrityskohtaisia ohjaustapaamisia, aktivointipäiviä ja opintomatkoja. Lue hankevastaava Jenni Vattulaisen blogikirjoitus.

Pienryhmävalmennukset

Omistajanvaihdosta suunnittelevien pienryhmässä valmistaudutaan omistajanvaihdokseen ja helpotetaan jatkajien verkostoitumista muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmiä järjestetään vuosittain. Omistajanvaihdoksen toteutumisen jälkeen jatkajan kannattaa osallistua myös aloittaneiden yrittäjien valmennusryhmään.

Äskettäin yritystoiminnan ja maanviljelyn aloittaneiden pienryhmävalmennus tukee uusia yrittäjiä toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä sekä antaa varmuutta yritystoiminnan pyörittämiseen. Valmennuksessa käsitellään keskeisiä maatilan tai muun yrityksen käytännön johtamisen ja toiminnan asioita, jotka tulevat tai ovat tulleet aloittavan viljelijän ja pienyrittäjän eteen heti toiminnan alkumetreillä.

Maatilansa tai maaseutuyrityksensä yhtiöittämisestä kiinnostuneille yrittäjille järjestetään pienryhmäkoulutuksia, joissa opastetaan yrittäjiä tiedostamaan ja tunnistamaan tekijät, jotka ovat edellytyksenä yhtiöittämisen kannattavuudelle ja sen soveltuvuudelle oman yrityksen toimintaan. Pienryhmäkoulutuksissa perehdytään syvällisemmin myös siihen, miten osakeyhtiömuodossa toimiminen eroaa muista toimintamuodoista. Sisältöinä on esimerkiksi osakeyhtiön hallintoon, taloushallintoon ja näiden taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön perehtymistä ja muita johtamiskysymyksiä.

Aktivointipäivät

Hankkeessa järjestetään aktivointipäiviä sekä maatilojen ja pienyritysten omistajanvaihdoksiin että yhtiöittämiseen liittyen. Lisäksi maatilojen luopujille järjestetään omia, syventäviä tilaisuuksia. Aktivointipäivät ovat maksuttomia, ja niitä toteutetaan samansisältöisinä eri puolilla Etelä-Savoa.

Kaikki ProAgrian tapahtumat etela-savo.proagria.fi/tapahtumat

Seuraa ajankohtaista somessa, liity sinua kiinnostaviin ryhmiin:
Lisätietoja:
Jenni Vattulainen, hankevastaava, puh. 044 431 4170, jenni.vattulainen@proagria.fi
Vuokko Ahonen, talouden asiantuntija, omistajanvaihdospalvelut, puh. 040 524 9945, vuokko.ahonen@proagria.fi
Anna-Maria Valkeapää, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, omistajanvaihdospalvelut, anna-maria.valkeapaa@proagria.fi
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo ry
Toteutusaika: 1.6.2018–31.5.2021.
Rahoitus: Eurooopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon kunnat.