Riittääkö ilma, maistuuko rehu, stressaako lämpö?

1 min lukuaika

Maidontuotanto

Tunnistatko eläimistä lämpöstressin oireet, tiedätkö liikalämmön haittavaikutukset?

2016 09 12 701 pihatto outi k raj

Etsi karjasi korkeatuottoisin lehmä ja katso kuinka se hengittää – se kertoo raikkaan ilman riittävyydestä ja lämpötilasta. Korkeatuottoinen lehmä tuottaa enemmän lämpöä kuin umpilehmä, jolloin se on myös herkin lämpöstressin haittavaikutuksille, syönnin ja tuotoksen alenemiselle sekä terveys- ja hedelmällisyysongelmille.

Lehmän kokemaan lämpöstressiin vaikuttavat ilmankosteus ja lämpötila yhdessä. Oireita ovat:
• Hengitystiheyden nousu
• Kuolaaminen
• Kokoontuminen yhteen
• Seisoskelu
• Vähentynyt syöminen, jonka seurauksena alentunut tuotos
Hengitystiheys ja lämpöstressi
> 80 krt/min, lehmän lämpöstressi on vakava
70 krt/min, lehmällä on vaikeuksia
40-60 krt/min on normaali

Kuinka lämpöstressiä voi helpottaa?

Lämpöstressin vaikutuksia voi minimoida lisäämällä varjostusta, muokkaamalla ruokintaa, optimoimalla veden saantia sekä lisäämällä ilmanvaihtoa. Maailmalla käytetään myös viilentäviä vesisuihkuja.
Menetelmiä lämpöstressin vähentämiseen ruokinnan keinoin:
ruokinnan rasvapitoisuuden ja energiaväkevyyden nosto
ylimääräisen valkuaisen välttäminen
erityisesti korkeatuottoisten lehmien kuidun sulavuuden optimointi

Ota yhteys maidontuotannon asiantuntijaasi, niin katsotaan eläinten olosuhteita yhdessä. Kysy Neuvo 2020-palvelua!