Jari Luokkakallio

Jari luokkakallio netti

luomukasvintuotannon asiantuntija

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

jari.luokkakallio@proagria.fi 0400 297 235

Toimenkuvaani kuuluvat viljelysuunnittelu (luomu ja tavanomainen kasvintuotanto), EU-tukineuvonta, viljelijöiden työterveyshuolto sekä erilaiset kierrätysravinteisiin, uusiutuvan energiaan, hiiliviljelyyn, kosteikkoviljelyyn, vesiensuojeluun (mm kipsi neuvonta) ja erikoiskasveihin liittyvät asiantuntijatehtävät.

Erityisosaamista minulla on maanrakenteen ja pellon kasvukunnon arvioinnista / hoidosta, uusiutuvasta energiasta (biokaasu), uusiutuvista raaka-aineista (hamppu ja kuitupellava), kosteikkoviljelystä sekä erilaisten erikoiskasvien viljelystä.