Ilmastosoturit -hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Maatalous kohtaa toimialoista välittömimmin ilmastonmuutoksesta koituvat edut ja haitat.

Countryside 2326787 1920

Maatalous kohtaa toimialoista välittömimmin ilmastonmuutoksesta koituvat edut ja haitat. Ilmastonmuutokseen sisältyy maataloutemme kilpailukykyä ennustetusti lisääviä ja haastavia muutoksia. Etujen maksimointi ja haittojen minimointi edellyttää viljelytekniikan päivitystä niin, että ilmastonmuutosta voidaan joko hidastaa tai siihen voidaan mahdollisimman hyvin sopeutua.

Peltomaan hiilitase voidaan saada positiiviseksi melko helpoilla viljelytoimenpiteillä. Tehokkaita keinoja ovat esimerkiksi kasvipeitteisen ajan pidentäminen, monivuotisten nurmien ja syväjuuristen kasvien ottaminen mukaan viljelykiertoon tai maan muokkausmenetelmien keventäminen. Samalla, kun torjutaan ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maaperään, saadaan myös maan kasvukuntoa parannettua. Maan kasvukunnon parantaminen lisää pellon tuottavuutta sekä sietokykyä sään ääri-ilmiöitä vastaan.

On tärkeää löytää viljelijöille mahdollisimman helposti sovellettavia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä, joiden avulla hiilensidontaa saataisiin tehostettua. Tässä hankkeessa pyritäänkin kartoittamaan tilatasolla eri toimenpiteiden vaikutusta peltomaan hiilipäästöihin tekemällä mittauksia viljelijöiden pelloilla.

Hankkeen tavoitteena on

  • Mitata peltojen hiilensidontaa ja pyrkiä löytämään toimia, joiden avulla hiilensidontaa voitaisiin lisätä ja hiilipäästöjä hillitä.
  • Löytää ja pilotoida kustannustehokkaat ideat sekä selvittää hiiliviljelyn taloudellista hyötyä viljelijälle.
  • Tuoda esiin positiivisella tavalla faktoihin perustuvia tietoja maatalouden mahdollisuuksista sitoa hiiltä maaperään ja kykyä toimia ratkaisijana ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Mistä hanke koostuu?

  • Hankkeen pilottitiloilla mitataan hiilensidontaa
  • Järjestämme tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja opintomatkoja
  • Puhumme hanketeemoista eri yhteyksissä: some, asiakaslehti, jne.

Kohderyhmä

Maatalousyrittäjät kaikista tuotantosuunnista.

Toiminta-alue ja rahoituslähde

Etelä-Pohjanmaan maakunta, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hankeaika on 1.12.2019 – 31.12.2023.

Toteuttajat

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja toteutamme hanketta yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hanketoimijat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
Hankkeen vetäjä Henna Latvala

Luomukasvintuotannon asiantuntija Jari Luokkakallio

Luke
Tutkijat Markku Niskanen ja Merja Högnäsbacka

SeAMK
Lehtori Juha Tiainen
Lehtori Arja Nykänen
Projektipäällikkö Janne Heikkinen

MATERIAALIT:

Videomateriaalit:
- Ilmastosoturit trailer
- Ilmastosotureiden dokumentti (julkaistu 12.11.2021)
- Ilmastosoturit valtakunnallisilla Luomupäivillä 2021, tallenne.
- Kerääjäkasvit ilmastoviisaassa viljelyssä -webinaaritallenne 23.2.2022
- webinaarin luennot:
Kerääjäkasvit ilmastoviisaassa viljelyssä 23.2.2022: Luke
Kerääjäkasvit ilmastoviisaassa viljelyssä 23.2.2022: Naturcom
Kerääjäkasvit ilmastoviisaassa viljelyssä : Viljelijäpuheenvuoro

Podcastit:
Jakso 1: Hiiliviljely käytännössä - Kuuntele tästä
Jakso 2: Viljelykierto ja kasvivalinnat - Kuuntele tästä
Jakso 3: Kerääjäkasvit ja vihreä kasvipeitteisyys - Kuuntele tästä
Jakso 4: Kysymyksiä ja vastauksia - Kuuntele tästä

Infokirjeet:

- Infokirje 1/2022

- Infokirje 6/2021 (pdf)

- Infokirje 9/2021 (pdf )

maaseuturahasto