Kompostoitu lanta tekee hyvää maalle

2 min lukuaika

Kasvintuotanto

Erityisesti kevätviljojen ja perunan viljely heikentää maan kasvukuntoa. Multavuuden vähentyminen heikentää maan mururakennetta ja veden läpäisykykyä. Maan multavuuden lisäämisellä parannetaan pellon kuivuuden sietoa. Sen noustessa prosenttiyksikön maan vedenpidätyskyky tuplaantuu.

Kekkila komposti teuva
Parin kuukauden kompostoinnilla lannasta saa hyvää maanparannusainetta. Kompostin kääntökoneella saadaan lannasta tasalataatuista.

Multavuuden merkitys on tuttua uuden pellon raivaajalle. Männikkömetsän hietaisen pohjamaan muuttaminen pelloksi vaatii aikaa ja ravinteita sekä myös pellon pieneliötoiminnan käynnistämistä. Lanta on hyvä, mutta parempi maanparannusaine saadaan, jos lanta kompostoidaan ja siihen sekoitetaan kompostoinnin yhteydessä muhevaa multaa. Muhevassa mullassa on vilkas pieneliötoiminta.

Raivion ”raaka” maa tarvitsee pH:n noston ja ravinteiden lisäksi myös pellon pieneliöitä. Tiivistyneen pellon korjaamisessa lantakomposti, johon on lisätty kompostointivaiheessa paju tms. lehtipuuhaketta, on pelkkää kuivalantaa parempi vaihtoehto. Tiivistyneessä pellossa kaikki lisätty orgaaninen aine kohentaa tilannetta. Hakkeella terästetty lantakompostista saadaan pidempiaikaisia muutoksia pellon mururakenteeseen ja vedenläpäisykykyyn.

Paranna kaskukuntoa

Yleisimpiä vastaan tulleita maan kasvukunto-ongelmia ovat peltomaan tiivistyminen, veden läpäisykyvyn ja veden pidätyskyvyn sekä maan biologisen aktiivisuuden heikentyminen. Pellon kasvukuntoa voi parantaa monella tapaa.

Yksi tapa on maan pieneliötoiminnan lisääminen ruokkimalla maata. Lanta ja orgaaniset lannoitteet sekä syväjuuriset kasvit, kerääjäkasvit ja talviaikainen kasvipeitteisyys ovat ruokaa kastemadoille ja maaperän muulle pieneliöstölle. Mitä enemmän ruokaa on tarjolla, niin sitä runsaampaa on maan pieneliötoiminta. Ja mitä vilkkaampi pieneliöstö niin sitä paremmassa kunnossa on pellon mururakenne, multavuus ja veden läpäisy- sekä varastointikyky.

Maan pieneliötoimintaa on helppo mitata. Pelto on kunnossa, jos lapiollisesta kosteaa maata löytyy yli neljä lieroa. Kohtuullisen kuntoisesta maasta löytyy 1-3 lieroa ja heikkokuntoisesta maasta ei löydy ainoatakaan.

Edistä sienijuuriston kasvua

Lannan kompostoinnilla ja kompostilannoituksella edistetään myös hyödyllisten sienijuurten kasvua. Fusarium sienten asemasta Penicillium sieni runsastuu maassa ja tämä taas edistää kasvien terveyttä. Hyvässä maassa sienijuuret tehostavat kasvien veden ja ravinteiden saantia. Hyvä esimerkki elintärkeistä sienijuurista on männyn ravinteinen saanti karulla hiekkakankaalla. Laajalle levinnyt sienijuuristo irrottaa karusta maasta ravinteita ja toimittaa ne veden kera männylle. Kompostoinnilla voidaan myös hygienisoida lanta. Taudinaiheuttajat tuhoutuvat 55-60 C asteen lämpötilassa jo parissa viikossa. Myös rikkakasvien siemenet tuhoutuvat huolellisessa kompostoinnissa. Lannan kompostointityöllä vähennetään myös levitettävää kuutiomäärää 30 - 50 prosenttia.

Artikkeli on osa Agrotekno-hanketta.