Poikivat lehmät tarvitsevat hiljaisuutta

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Lehmän elämän stressaavinta aikaa on jakso, joka ulottuu poikimisen molemmin puolin. Stressin vuoksi lehmä on tuona ajanjaksona alttiimpi sairauksille ja aineenvaihdunnan häiriöille.

Lehmat syomassa

Tuona aikana on tärkeää pitää poikiva lehmä tyytyväisenä ja rauhallisena. Käytännössä se tarkoittaa lehmien välisen kilpailun minimointia antamalla jokaiselle lehmälle riittävästi tilaa syödä, juoda ja maata.

Monessa lypsykarjassa täydet siirtymäkauden osastot tekevät stressin hallinnasta vaikeaa. Journal of Dairy Science -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kilpailua aiheuttava sosiaalinen ympäristö vaikuttaa lehmien käyttäytymiseen sekä terveyteen siirtymäkauden aikana ja sen jälkeen.

Ennustettavuus on lehmälle tärkeää

Viisi viikkoa ennen poikimista 64 lehmää jaettiin neljän lehmän ryhmiin, joissa jokaisessa oli yksi ensikko ja kolme vanhempaa lehmää. Eläimet pysyivät samoissa ryhmissä koko tutkimuksen ajan. Ryhmät tunnistettiin joko ennustettavaksi/ei kilpailevaksi ryhmäksi tai arvaamattomaksi/kilpailevaksi ryhmäksi.

Neljän viikon ajan ennen arvioitua poikimista ennustettavan ruokinnan ryhmissä eläimet saivat pääsyn kuudelle rehuastialle. Lehmät pysyivät samoina koko tutkimuksen ajan. Elämä ei ollut yhtä helppoa arvaamattoman ruokinnan ryhmässä, jossa uuteen ryhmään joutuneet lehmät joutuivat kilpailemaan muiden lehmien kanssa ruoasta. Näissä ryhmissä ruokinnan ajankohtaa myös siirrettiin joka toinen päivä.

Enemmän kohtutulehduksia

Molempien ryhmien lehmät söivät saman määrän rehua. Arvaamattoman ryhmän lehmät käyttivät vähemmän aikaa syömiseen, mutta söivät enemmän, kun olivat ruokintapöydän äärellä. Myös sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutus oli suurempi arvaamattomien ryhmissä.

Tulokset osoittivat, että useamman kerran poikineille, arvaamattoman ruokinnan ryhmässä olleille lehmille diagnosoitiin poikimisen jälkeen todennäköisemmin kohtutulehdus kuin ennustettavan ruokinnan ryhmässä olleille useamman kerran poikineille lehmille. Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että arvaamaton ja kilpailuhenkinen sosiaalinen ympäristö ennen poikimista aiheuttaa muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä sekä syömiskäyttäytymisessä. Tilanne vaikuttaa aineenvaihduntaan ja aiheuttaa tulehduksia sekä lisää kohtusairauksien riskiä poikimisen jälkeen vanhemmilla lehmillä.

Lue alkuperäinen teksti