Uutta näkökulmaa tautisuojaukseen

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Olemme viime aikoina perehtyneet Biocheck Ugent -työkaluun, joka on Gentin yliopistossa kehitetty tautisuojauskartoitus nauta-, sika- ja siipikarjatiloille. Sen avulla löydämme ratkaisuja tilan hoitoon ja tautisuojaukseen, jonka lisäksi arvioimme tilan tautisuojauksen tason keräten tietoa erilaisista riskeistä ja hyvistä käytännöistä.

Vasikka essi jokela

Nykyään erilaiset tarttuvat taudit tuntuvat vain lisääntyvän. Tilakoot ovat kasvaneet, eläinliikenne on entistä isompaa ja myös eläimille jaetut rehumäärät ovat suuria. Osa tarttuvista taudeista ovat zoonooseja eli ne tarttuva ihmisiin.

Tämä asettaa myös meillä Suomessa tautisuojauksen tulevaisuudessa tärkeään asemaan. Esimerkiksi salmonellan saneeraus vie aikaa ja rahaa puhumattakaan sen aiheuttamasta henkisestä paineesta. Eläinliikenne pysähtyy myös tilalla.

Tautisuojauksen kartoittaminen

Biocheck Ugent -kysely on todella kattava ja siinä kartoitetaan nautatilan sisäinen ja ulkoinen tautisuojaus. Kyselyssä ja tilan kartoituksen aikana selvitetään tautisuojauksen vahvuudet ja kehittämiskohdat. Ulkoisen tautisuojauksen selvittämiseksi kysytään muun muassa, miten eläinkuljetukset on järjestetty ja käyttävätkö vierailijat tilan tautisulkua tai vaatteita.

Sisäiseen tautisuojaukseen katsotaan esimerkiksi sairaiden eläinten hoitotila ja poikimisten järjestäminen. Myös eläinten ryhmittelyt navetassa mietitään tilakäynnillä. Aikaa tilakäyntiin menee yleensä kahdesta kolmeen tuntia, ja sen aikana käymme navetassa ja rehuvarastoissa. Kartoitukseen voidaan hyödyntää myös Neuvo-rahaa, jos tilalla on sitä käytettävissä.

Tilakäynnin jälkeen tulokset kirjataan Nasevaan, josta saadaan eri osa-alueista prosentuaalinen arvio, jota voi verrata vaikkapa Suomen keskiarvoihin. Niin ikään voidaan verrata, miten on onnistuttu parantamaan tautisuojausta vuosittain. Yhdessä mietitään muutama kehityskohde ja kirjataan muistiin.

Tilannekatsauksesta rutiiniksi

Kartoitus kannattaa tehdä uudestaan, vaikka vuoden tai kahden välein. Tilanteet muuttuvat nykyään tilalla nopeasti, kun rakennetaan uusia tiloja, jolloin eläinliikenne ja käytännöt voivat muuttua.

Tilan oma terveydenhuoltoeläinlääkäri näkee myös kartoituksen, josta voidaan keskustella vaikka terveydenhuoltokäynnin aikana.

Biocheck Ugent -kartoitus kannattaa esittää investointia suunniteltaessa rahoittajalle ja vakuutusyhtiölle. Tämä saattaa parantaa tilan luottoluokitusta.

Kysy lisää omalta Biocheck Ugent -asiantuntijaltasi