Digi-Märe

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Yrityskokonaisuus· Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Johtaminen kuuluu yrityksen tärkeimpiin menestystekijöihin ja kilpailuedun mahdollistajiin. Digi-Märe -hankkeessa maito-, naudanliha- ja lammasyritykset pääsevät analysoimaan ja kehittämään johtamisjärjestelmäänsä vuorovaikutuksessa asiantuntijoidemme kanssa. Tuloksena on tiekartta tulevaisuuteen.

Digi Mare kuva Nettisivut

Digi-Märe on Etelä-Savon alueelle kohdistuva kehittämishanke, jonka avulla maito-, naudanliha- ja lammasyritykset pääsevät analysoimaan ja kehittämään johtamisjärjestelmäänsä tehokkaassa vuorovaikutuksessa ProAgrian johtamisen asiantuntijoiden kanssa. Tarjoamme mahdollisuutta vain 15 yritykselle, jolloin resursseilla saadaan tekemiseen yrityskohtaista syvyyttä ja vaikuttavuutta. Olemme jo olleet yhteyksissä useisiin yrityksiin ja sopineet jatkotoimista. Mikäli yritystänne kiinnostaa lähteä kehittämisen tielle kanssamme, toivomme teiltä yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella tai suoraan yhteyshenkilöille.

Näin työskentely etenee, kun yrityksenne on valittu hankkeeseen:

Lähtötilanteen analysointi

Lähtötilanteen analysoinnin tarkoituksena on luoda käsitys yrityksen johtamisjärjestelmän nykytilanteesta. Siis käytännössä luomme yhdessä käsityksen siitä, mihin johtamisen osa – alueisiin on onnistuttu rakentamaan systemaattinen yrityksen tavoitteiden saavuttamista tukeva tapa toimia? Missä on vielä puutteita? Mitä meidän tulisi yhdessä kehittää ja mihin asioihin tulisi luoda toimivammat käytännöt?
Tätä työskentelyä tukemaan olemme laatineet kuvauksen siitä, millainen on toimiva ja arvoa tuottava yrityksen johtamisjärjestelmä. Tätä kuvausta vasten peilaamme sinun yrityksesi johtamista ja toimintatapoja. Tämä auttaa meitä ja sinua löytämään yrityksesi toiminnan ja menestyksen näkökulmasta tärkeimmät johtamiseen liittyvät kehittämiskohteet.

Alkuvaiheeseen sisältyy:

1. Hankkeen esittelypalaveri (Teams)
  • Nykytilan läpikäyntiä
  • Asiakkaan tahtotila ja tavoitteet yrityksen johtamiselle
  • Projektin kulun läpikäynti

         Asiakkaan työskentelyaika ~1 h

  2. Nykyisten johtamiskäytäntöjen tarkastelu ja lähtötilanneanalyysi
   • Katsaus talouteen
   • Johtamisen osa-alueet keskustellen
   • Kehitettävien osa-alueiden teemojen hahmottelua

          Asiakkaan työskentelyaika ~4 h

   3. Valmennukset (Antti Sipponen, Johtava asiantuntija, palvelukehitys, maatilayrityksen johtaminen)
   • Toimintaympäristön ja oman toiminnan analysointi ja yhdistäminen strategiaan 1-2 h
   • Henkilöstö- ja ihmisten johtamisen luento ~2 h
   • ProAika-sovelluksen käyttö

   Alkuvaiheen hinta 350 € + alv 24 %. 

   Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja tarkentaminen jatkovaiheessa

   Lähtötilanteen analysointiin perustuen tunnistamme ja valitsemme yhdessä asiakkaamme kanssa kehittämiskohteet, joilla on maksimaalinen vaikuttavuus yrityksen ja yrittäjien tulevaisuuden menestymiseen. Koska kaikkea ei voi kehittää yhtäaikaisesti, on valintoja tehtävä.

   Jatkovaiheen hinta laajuuden mukaan.

   Kehittämisroadmap - Tiekartta paremmin johdettuun yritykseen jatkovaiheessa

   Perustuen yrityksen johtamisjärjestelmän analysointiin ja suoritettuun kehittämistoimenpiteiden suunnittelutyöhön syntyy lopputulemana kehittämisalueiden tiekartta. Se priorisoi, aikatauluttaa ja vastuuttaa kunkin yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämistyön loogisiin ja hallittavan kokoisiin tekemisiin valituilla osa-alueilla, joiden sparrauksessa olemme tukena.

   Rakennamme asiakkaittemme kanssa vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja keskusteluihin perustuvia arvoa tuottavia yhteistyösuhteita. Toimintamme tavoite on olla laadukasta, tehokasta ja vaikuttavaa ja siksi olemme kehittäneet johtamis- ja analysointityökaluja, joita hyödynnämme työskentelyssä.

   Hankkeessa on mahdollista järjestää yrityskohtaisen valmentamisen lisäksi pienryhmiä, matkoja ja koulutuksia mukana olevien yritysten tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.


   Lisätietoja:
   Liisa Heinonen, hankevastaava, maidontuotannon asiantuntija, liisa.heinonen@proagria.fi, p. 043 824 9506
   Arto Karila, talouden ja johtamisen erityisasiantuntija, arto.karila@proagria.fi

   Hankkeen kesto: 1.7.2021 - 31.12.2023
   Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto
   Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä yksityiset rahoittajat
   Maatalousrahasto EU logo
   ELY ID LA01 Logo FI V9