Digi-Märe

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Johtaminen kuuluu yrityksen tärkeimpiin menestystekijöihin ja kilpailuedun mahdollistajiin. Digi-Märe -hankkeessa maito-, naudanliha- ja lammasyritykset pääsevät analysoimaan ja kehittämään johtamisjärjestelmäänsä vuorovaikutuksessa asiantuntijoidemme kanssa. Tuloksena on tiekartta tulevaisuuteen.

Digimare u kirje paakuva png 0

Etelä-Savon alueella on käynnistetty kehittämishanke, jonka avulla maito-, naudanliha- ja lammasyritykset pääsevät analysoimaan ja kehittämään johtamisjärjestelmäänsä tehokkaassa vuorovaikutuksessa ProAgrian johtamisen asiantuntijoiden kanssa. Johtaminen kuuluu yrityksen tärkeimpiin menestystekijöihin ja kilpailuedun mahdollistajiin.
Tarjoamme mahdollisuutta 15 "märehtijäyritykselle", mikä kuvastaa tekemisen syvyyttä ja perusteellisuutta. Mikäli yritystänne kiinnostaa lähteä kehittämisen tielle kanssamme, toivomme teiltä yhteydenottopyyntöä alla olevalla lomakkeella.
Näin työskentely etenee, kun yrityksenne on valittu hankkeeseen:

Lähtötilanteen analysointi

Analysoimme yrityksen johtamista useista eri näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat mm. talouden, tuotannon ja johtamisen näkökulmat. Lisäksi käymme läpi omistajien henkilökohtaisia toiveita, tavoitteita ja ohjaavia arvoja yritystoimintaan liittyen.

Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu

Perustuen lähtötilanteen analysointiin, tunnistamme ja valitsemme yhdessä Asiakkaamme kanssa kehittämiskohteet, joilla on maksimaalinen vaikuttavuus yrityksen ja yrittäjien tulevaisuuden menestymiseen. Meidän on siis pakko tehdä valintoja, koska kaikkea ei voi kehittää yhtäaikaisesti. Lopputuloksena syntyy kehittämisalueiden tiekartta.

Kehittämisroadmap - Tiekartta paremmin johdettuun yritykseen

Perustuen yrityksen johtamisjärjestelmän analysointiin ja suoritettuun kehittämistoimenpiteiden suunnittelutyöhön, lopputulemana syntyy kehittämisalueiden tiekartta. Se priorisoi, aikatauluttaa ja vastuuttaa yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämistyön loogisiin ja hallittavan kokoisiin kehittämishankkeisiin.
Rakennamme hankkeessa asiakkaittemme kanssa aitoon vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja syvällisiin keskusteluihin perustuvia arvoa tuottavia yhteistyösuhteita. Jotta toimintamme olisi laadukasta, tehokasta ja vaikuttavaa, olemme kehittäneet johtamis- ja analysointityökaluja, joita hyödynnämme yhteisessä työskentelyssä.
Hankkeesta lisätietoja antavat:
Liisa Heinonen, hankevastaava, maidontuotannon asiantuntija, liisa.heinonen@proagria.fi, p. 043 824 9506
Arto Karila, talouden ja johtamisen erityisasiantuntija, arto.karila@proagria.fi
Hankkeen kesto: 1.7.2021 - 31.12.2023
Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto
Rahoitus: Euroopan maatalousrahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä yksityiset rahoittajat