Voi tätä suomalaista vaatimattomuutta

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Meitä kiinnostaa kovasti mitä meistä ajatellaan -ja sitten kun ajatellaan myönteisesti, toteamme, että eihän me nyt niin hyviä olla, että siitä kannattaa numero tehdä.

Ritva-Liisa Nisula Kuvaaja Saija Hakola

Voi tätä suomalaista vaatimattomuutta

Maaliskuun lopussa päättyi useita päiviä kestänyt suomalaisen tuotosseurannan laadunarviointi. Kaikki ICARissa eli tuotosseurannan kansainvälisessä järjestössä mukana olevat maat arvioidaan viiden vuoden välien. Suomessa auditointi kohdistui ProAgrian lypsykarjan ja lampaiden tuotosseurantaan, Faban lihakarjantarkkailuun sekä lypsy- ja lihakarjan rakennearvosteluun, Valion tuottajalaboratorion toimintaan ja Mtechin datanhallintaan.

Auditointi on tarkkaa työtä. Siihen valmistuvat sekä auditoija että auditoitavat. Tausta-aineistojen koostaminen, auditointikohteiden valinta, aikataulutus ja käytännön asioiden organisointi on iso ponnistus. Auditoija tutustuu maidonmittaukseen ja näytteenottoon tiloilla, työskentelyyn labroissa, mittauskaluston testaukseen ja huoltoon sekä menetelmiin ja prosesseihin niitä tekevissä organisaatioissa.

Tiukan ja työntäyteisen auditointiviikon jälkeen auditoijalta saatu alustava arvio antaa kiitosta sujuvasta yhteistyöstä tuotosseurantaorganisaatioiden välillä. Minun Maatilani -ohjelmisto ja kattavat tilaraportit ovat tehneet vaikutuksen. Erityisen hyvänä auditoija piti keskitettyä siirrettävien mittareiden testausta ja niiden tunnistusta, testausmuistutuksia, logistiikkaa sekä asiakaspalvelua.

Maidontuottajien itse hoitama tuotosseurantanäytteiden ottaminen ja maidonmittaus on maailmalla harvinaista, niinpä auditointi keskittyi tiloilla tehtävän mittauksen laadun varmistamiseen. Auditoija vaikuttui meijeriyhteistyöstä ja automaattisesta datan siirrosta laboratorion ja tietokannan välillä. Ihmetystä ja ihastusta aiheutti meijereiden näytelogistiikka sekä tuottajille maksuttomat analyysit.

Onneksi auditointi poiki myös kehitysehdotuksia, vaatimattomina suomalaisina emme pelkkiin kiitoksiin olisi uskoneetkaan. Auditoija kehotti huolehtimaan siitä, että maitonäytteiden otto hallitaan tiloilla myös omistajanvaihdosten jälkeen sekä lypsyjärjestelmän vaihtuessa.

Voimme olla ylpeitä tuotosseurannastamme tehdäänpä sitä tiloilla, meijereiden labroissa, neuvonta- ja jalostusorganisaatioissa tai tiedonhallinnassa. Tuotosseurannasta saatava tieto jalostuu karjanomistajan hyödyksi tuotannon ja talouden johtamisessa. Tulokset löytyvät ProAgrian verkkopalveluista ja Minun maatilani -ohjelmistosta. Tietoa sovelletaan tunnuslukuina ja vertailutietoina, joiden pohjalta syntyvät suunnitelmat ja laskelmat ruokintaan, jalostukseen, talouteen ja tuotantoon.

Maaliskuussa järjestettiin maidontuotannon tulosseminaari, jossa suomalaisten maidontuottajien ja neuvontaorganisaatioiden osaaminen ja laadukas työ konkretisoitui tuotosseurantakarjojen energiakorjatussa maitotuotoksessa (EKM), maitokiloissa ja elinikäistuotoksissa. Kannattaa olla ylpeä suomalaisista ruuantuottajista ja asiantuntijoista sekä heidän työnsä tuloksista.

Vaatimattomuuteen palatakseni: jos jossakin voimme sen unohtaa, niin tässä!

Maidontuotannon tulosseminaarin nauhoitus ja tulokset