Kasvukausi yllätyksiä täynnä

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Pitkän ja kylmän talven jälkeen kevään eteneminen näytti hitaalta ja kylvöjen viivästymistä pohdittiin. Lämpimät helteet ja korkeapaine ovat kuitenkin pysähtyneet Suomen kohdalle nyt toukokuun lopussa. Tänä vuonna toukokuun helteisten päivien määrä ylittää aiemmat ennätykset vuodelta 2018, ja uusi ennätys on jälleen käsillä.

Vesa Nuolioja 2023 04 11 101931 bjdc 1

Tulevan suunnittelua ja varautumista

Eteläisessä Suomessa podetaan jo todellista kuivuutta ja sadon menetyksiä on tulossa tällä menolla. Sään ääri-ilmiöiden ymmärtäminen ja linkittäminen ilmastonmuutokseen on keskeinen tutkimuksen kohde eri puolilla. Myös meillä Suomessa on havahduttu tähän: rankkasateiden määrät paikallisesti ovat kasvaneet – myös kuivat jaksot kasvukauden alussa ovat todennäköisempiä.

Viljelijän arki on ollut aina sään ilmiöiden kanssa toimeen tulemista ja kamppailua. Nyt kuitenkin tuntuu, että sään ääri-ilmiöt toistuvat yhä useammin. Käytännön viljelytyössä on pohdinnan paikka niin kasvilajivalintojen kuin kuivatus-, muokkaus- ja kylvötoimien kohdalla. Tämä haastaa myös neuvonnan ja tutkimuksen asiantuntijoita pohtimaan, miten saisimme kohtuullisen nopeasti tietoa uusista tavoista tehdä asioita pellolla. Ennakointi ja varautuminen erilaisiin sään ilmiöihin on välttämätöntä jatkossa.

Avaimena vastuullisuus

Kasvukauteen liittyy myös nousussa oleva vastuullisuuden näkökulma, joka on korostumassa tuotteita ostavien yritysten ja rahoitussektorin vaateissa tiloille. Vastuullisuuden piirissä on paljon asioita, esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tekemiset ja hyvään eettiseen toimintaan liittyvät periaatteet. Eläinten kohtelu, maan viljely ja toiminnan kestävät periaatteet ylisukupolvisesti – muutamia mainitakseni – ovat kuitenkin olleet aina hyvin tärkeitä toimintaa ohjaavia tekijöitä tiloilla.

Vastuullisuutta on myös huolehtia tilojen edellytyksistä vastata huoltovarmuutemme vaateisiin. Maatilat optimoivat selviämistään, ja ruuan tuottamisen rinnalla voi ja tuleekin olla muitakin vaihtoehtoja. Oman ruokajärjestelmämme turvaaminen on vastuullisuutta, joka on jokaisen suomalaisen etu nyt ja enenevässä määrin tulevaisuudessa ja lopulta aina päättäjien pöydällä.