ProAgria Lantbrukssällskapet (Österbottens svenska lantbrukssällskap r.f) firar sitt 120. verksamhetsår!

3 min lukuaika

Kasvun keskellä

Jubileumsåret – vilken perfekt anledning att stanna upp och minnas händelser i vår historia och alla de människor som har bidragit till den, samtidigt som vi starkt fäster våra blickar mot framtiden och kommande möjligheter!

Meira Pia Lohiluoma

ProAgria Lantbrukssällskapet historia består av betydelsefulla händelser och så många betydelsefulla människor som har bidragit till Lantbrukssällskapets fotavtryck. När man stannar upp och blickar bakåt på de gångna decennierna och Lantbrukssällskapets verksamhet, kan jag inte låta bli att citera President Sauli Niinistös ord från hans sista tal som Republikens president: “Ingenting har förändrats, allt har förändrats”. Grunden för jordbruk och livsmedelsproduktion är fortsättningsvis den samma och så kommer det att vara även i framtiden. Hjälpmedel, teknik i olika former och metoder som vi har tillgång till har däremot förändrats och bra så. Kanske den tekniska och digitala utvecklingen hjälper oss att locka flera ungdomar till att skapa matproduktionens framtid.

Rådgivningsorganisationens roll inom jordbrukets utveckling, kontinuitet och resiliens är betydande. Våra rådgivare är specialister inom sina kompetensområden och brinner för att hjälpa livsmedelsproducenter. Rådgivningsorganisationens kapital har alltid funnits i människor och i deras kompetens. Utan dem skulle vi inte fira vår historia som en stark och stabil organisation.

Finland var annorlunda då Lantbrukssällskapet grundades 1904, fast egentligen kan man hitta en hel del likheter med dagens utmaningar i vårt globala samhälle. På skottdagen, den 29 februari 1904, hölls Lantbrukssällskapets konstituerande möte, men redan under de fyra föregående årtiondena hade lantbruksrådgivning bedrivits i vårt område av Wasa läns lantbrukssällskap. Under Lantbrukssällskapets 120 år har vi i Finland upplevt krigsår, svält, smittsamma sjukdomar och mycket nöd. Vårt agrara samhälle har förändrats från industri- och tjänstesamhälle till ett digitalt samhälle där dagens konsument är alltmer avlägsen från själva matproduktion och -metoder. Det utmanar oss på många sätt. Ingen av oss kan förutse hur framtiden ser ut, men en sak är säker – människor blir hungriga flera gånger om dagen och mat ska produceras. Österbotten är redan idag ett betydande område för den inhemska livsmedelsproduktionen, den rollen kommer ytterligare att förstärkas i framtiden.

Rådgivningsorganisationens verksamhet påverkas i dagsläget starkt av jordbrukets strukturutveckling, där gårdens storlek och management spelar en viktig roll. Vårt arbete påverkas av EU:s jordbrukspolitik och byråkrati som har skapats för att bruka jord och producera mat. De senaste decennierna har prövat oss att anpassa våra tjänster efter kunders behov, och jag anser att vi har lyckats utmärkt i den processen. Vissa verksamheter har avslutats under årtiondens lopp på grund av sjunkande efterfrågan, olönsamhet eller brist på kompetens. Det finns också verksamheter som vi har stärkt genom att tillsammans med våra partners bilda olika bolag, vilket har möjliggjort ytterligare utveckling av tjänster över hela landet. Vi är idag en kunskapsorganisation vars kompetens och verksamhet är uppskattad och efterfrågad. Vi är en önskad samarbetspartner i olika utbildnings- och utvecklingsprojekt, och vi har agerat proaktivt och som pionjärer inom många kompetensområden. Vi är nära förankrade i producentfältet och vi är aktivt engagerade både regionalt och nationellt.

Vi är stolta över våra starka rötter i Österbottens leriga och torviga fält. Vi är stolta över våra föregångares insatser för Österbottniskt jordbruk och rådgivningens utveckling. Vi är stolta över våra livsmedelsproducenter, lantbrukare och kunder i Österbotten som dagligen utmanar oss att utvecklas och bli bättre. Som direktör för en 120 årig rådgivningsorganisation är jag absolut allra mest stolt över den engagemang och yrkesstolthet som våra rådgivare har, och för den arbetsgemenskap och samhörighet som alltid har drivit oss framåt, tillsammans. Det är vår styrka och stolthet, och målmedvetet fortsätter vi att vårda och stärka vår gemenskap.

Meira-Pia Lohiluoma
Direktör
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap