Kylvä ja unohda– menetelmä ei toimi tänä päivänä

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Kylvökausi eteni tänä vuonna erittäin vauhdikkaasti, kun sää lämpeni koko maan etelä- ja keskiosassa kerralla hellelukemiin ja runsaslumisen talven jälkeen ei tarvinnut odottaa roudan sulamista. Tässä oli varjopuolena se, että maassa ei ollut tänä keväänä roudan sulamiskosteutta. Hyvin nopeasti lämmön sijasta alettiinkin kaipaamaan sadetta, jota saatiinkin odottaa viikko tolkulla.

Henri nettisivuille
ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Henri Honkala pellon laidalla

On kyse sitten viljan-, nurmen- tai erikoiskasvientuotannosta, niin taloudellinen tulos tehdään hyvällä satotasolla. Kiinteät kustannukset haukkaavat ison osan kasvintuotannon tuotantokustannuksista. Niistä on vaikea säästää määräänsä enempää, paitsi ylimitoitettujen investointien osalta. Muuttuvat kustannukset sen sijaan ovat pääosin välttämättömiä tuotantopanoksia sadon tuottamista varten.

Katse pinnan alapuolelle

Lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet ovat tärkeät osat suureen ja laadukkaaseen satoon pääsemistä. Sen sijaan riittävä lannoitus ja kasvinsuojelu eivät takaa hyvää satoa. Sääolosuhteisiin emme pysty vaikuttamaan. Ainostaan voimme varautua niihin. Maan rakenne ja multavuus ovat nousseet keskustelujen keskipisteeseen viime vuosina. Toisaalta maan multavuuden lisäämisen ja säilyttämisen saama huomio liittyy ilmastokeskusteluun, mutta kyseessä ei ole mikään uusi asia. Mitä multavampi maa sitä enemmän se pystyy varastoimaan vettä ja luovuttamaan sitä kuivina aikoina. Sama lainalaisuudet pätevät myös peltomaan rakenteeseen ja hyvä maan rakenne kulkee yleensä käsikädessä runsaamman multavuuden kanssa.

Olemme ProAgriassa nostaneet vuosia esille hyvän maan rakenteen merkitystä laadukkaan sadon varmistajana. Kasvinsuojeluruiskutusten ja luomutiloilla esimerkiksi rikkaäestysten aikaan on hyvä havainnoida kasvustoa. Onko kasvu tasaista ja sellaista annettujen tuotantopanosten perusteella pitäisi ollakin. Heikommat kohdat erottuvat parhaiten kasvukauden alussa ja seuraavan kerran sadonkorjuun aikana. Kasvukaudenaikaiset palvelut, kuten kasvustotarkkailu, lapiotestit jne., ovatkin vakiinnuttaneet asemansa monen tilan käyttämissä palveluissamme.

Muista viljelysuunnittelu

Viljelysuunnitelma on paljon muutakin kuin lannoitussuunnitelma. Viljelysuunnittelussa suunnitellaan viljelykierto, kasvilajit ja -lajikkeet, kasvinsuojelu sekä mahdolliset kerääjä- ja välikasvit kohdilleen. Kasvukaudenaikaiset havainnot ovat kullanarvoisia viljelysuunnitelmaa laadittaessa. Hyvässä viljelykierrossa on huomioitu juuri varautuminen kasvukaudenaikaisiin ääriolosuhteisiin ja maan pitäminen kasvipeitteisenä mahdollisimman pitkään. Kaupanpäällisinä tässä saa tilakohtaista riskinhallintaa, kun kierrossa on kasvurytmiltään erilaisia kasveja.

Voimme jo tässä vaiheessa kasvukautta todeta, että tästäkään vuodesta ei tullut kasvuolosuhteiltaan tavanomainen. Olemme jo nyt kesäkuun puoliväliin mennessä nähneet tällä kasvukaudella kylmyyttä, kuumuutta, kuivuutta ja märkyyttä. Uusi lannoitevuosi on juuri alkamassa. Viljelysuunnitelmaa lannoitetilausta varten tehdessä nyt kannattaakin keskustella asiantuntijamme kanssa tilan viljelystrategiasta hieman laajemmin ja samalla miettiä kuinka parantaa pellon ääriolosuhteiden sietokykyä ja lisätä monipuolisen viljelykierron avulla satovarmuutta.

Hyvää kasvukautta, jossa on sopivasti lämpöä ja kosteutta!