Kirsi Sahrman-Hauhia

Kirsi Sahram Hauhia

Ruoka-ja luonnontuoteasiantuntija

ProAgria Itä-Suomi

kirsi.sahrman-hauhia@maajakotitalousnaiset.fi 050 570 3039

Kauppakatu 25 A 4.krs
87100 Kajaani

Toimin ruoka- ja luonnontuoteasiantuntijana pääasiassa Kainuun alueella. Tehtäviini kuuluvat erilaiset ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät koulutukset, kurssit, työpajat ja luennot. Pidän myös erilaisia luonnontuotteisiin liittyviä kursseja, retkiä ja luentoja (villiyrtit, sienet, marjat).

Teen Neuvo-ympäristöneuvonnan ympäristösopimuksen maisemanhoitosuunnitelmia sekä niihin liittyviä maastokartoituksia. Teen myös muita toimialaani kuuluvia Neuvo-palveluita.

Lisäksi olen hankevetäjänä Parasta paikallista pöytiin -hankkeessa, jossa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat tekevät yhteistyötä elintarvikealan vahvistamiseen, tiedonvälityksen lisäämiseen, ylimaakunnallisuuden edistämiseen ja kansainvälisyyden kasvattamiseen liittyen.

Koulutukseltani olen agrologi (AMK) sekä olen suorittanut KAO:lla luonnontuotealan ammattitutkinnon pätevöityen mm. luonnontuotejalostajaksi ja keruutuoteneuvojaksi.