Kirsi Sahrman-Hauhia

Kirsi Sahrman Hauhia

Ruoka-ja luonnontuoteasiantuntija

ProAgria Itä-Suomi

kirsi.sahrman-hauhia@maajakotitalousnaiset.fi 050 570 3039

Kauppakatu 25 A 4.krs
87100 Kajaani

Olen hankevetäjänä Kantri-Sampo ja Kantri-Kestävä -hankkeissa. Tehtäviini kuuluvat myös mm. erilaiset ruokaan ja luonnontuotteisiin liittyvät koulutukset, kurssit ja työpajat. Koulutukseltani olen agrologi (AMK) sekä olen suorittanut KAO:lla luonnontuotealan ammattitutkinnon pätevöityen mm. luonnontuotejalostajaksi ja keruutuoteneuvojaksi.
Toimipaikkani on Kajaanissa.