Via Karelia-Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen

ProAgria Itä-Suomi

Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittäminen Via Karelia matkailureitillä. Toiminnassa tavoitellaan entistä tunnetumpaa, vetovoimaisempaa ja vastuullisempaa reitistöä, kehittämällä kohdealueen yritysten ja toimijoiden palvelu- ja vastuullisuusosaamista.

Kalastajat lähdössä illalla
Ely logo

Via Kareliaan kytkeytyviä ruokamatkailuverkostoja vahvistetaan muun muassa maakunnallisilla lähiruokatreffeillä, yhteiskehittämisellä sekä tutustumalla hyviin käytänteisiin opintomatkoilla. Osallistujille avataan myös tarkemmin Via Karelian ja muiden matkailuteiden merkitystä sekä mahdollisuuksia yrityksille. Kehittämistoimintaan lukeutuu muun muassa vastuullisen ruokamatkailun koulutusta sekä aiheeseen pureutuvia alueellisia työpajoja yrityksille ja kehittäjille Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa. Via Karelia -reittiin kytkeytyvää ruokamatkailua kehitetään myös liiketoiminnan ja palveluiden osalta.

Vastuullista ruokamatkailua ja paikallisen ruoan saatavuutta Itä-Lapissa, Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Suomessa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kahden hankkeen voimin: Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen (sekä ProAgria Itä-Suomi / MKN Itä-Suomi ja Naturpolis) ja Vastuullisen ruokamatkailun kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto).

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoite on vastuullinen, entistä tunnetumpi, yhtenäinen, vetovoimainen, omaperäinen, paikallistuotteista elämyksiä tarjoava Via Karelia –matkailutie.

Alatavoitteina on

  1. Vastuullisen ruokamatkailun ja siihen liittyvän tuoteosaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen yrityksiin
  2. Yritysten ja toimijoiden paikallisen, alueellisen, ylimaakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen (esimerkiksi ruokaketjujen kehittäminen)
  3. Yritysten liiketoiminnan ja uusien matkailupalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla (erityisesti verkostomaiset tuotteet ja paketit)
  4. Vaikuttavuuden varmistaminen ja jatkotoimenpiteiden tunnistaminen

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaikki Via Karelia -matkailutien pohjoisosan ja sen läheisyydessä olevat, erityisesti HAMA-alueilla sijaitsevat ruoantuottajat, jalostajat, matkailu-, luonto-, luonnontuote-, kulttuuri- ja luovien alojen yritykset ja muut toimijat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Via Karelian nykyiset ja uudet potentiaaliset matkailijat.

Hankkeen hallinnointi: ProAgria Itä-Suomi ry/ MKN Itä-Suomi
Osatoteuttaja: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Verkkosivut: Vastuullista ruokamatkailua Via-Karelialla -hankkeet / Facebook