Ympäristöviisas viljelijä -podcast

3 min lukuaika

Podcast

Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen podcastissa keskustellaan taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta.

Ymparistoviisas podcast kansikuva 1600 x 1600
Ympäristöviisas viljelijä -podcast

Jakso 1: Ympäristöviisaita toimia maito- ja kasvitiloilla

17.06.2020

Maitotila-asiantuntija Leea Holmi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo pohtivat, mitkä ympäristöviisaat toimet kasvi- ja kotieläintiloilla tähän aikaan vuodesta ovat ajankohtaisia.

Jakso 2: Kerääjäkasvit ja karjanlannan ympäristöviisaat käyttötavat

28.08.2020

Maitotila-asiantuntija Leea Holmi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo keskustelevat kerääjäkasveista sekä karjanlannan hyödyntämisestä.

Jakso 3: Happamat sulfaattimaat - kaikkien maankäyttömuotojen yhteinen ongelma

24.09.2020

Happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoseuduilla ja jonkin verran sisämaassakin. Mitä ympäristövaikutuksia happamilla sulfaattimailla on? Mistä ja miten happaman sulfaattimaan voi tunnistaa? Aiheesta keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksella tutkijana työskentelevä Mirkka Visuri sekä ProAgria Oulun kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

Jakso 4: Regeneratiivinen viljely ja maaperäskannaukset - vieraana Jussi Knaapi

30.10.2020

Mitä regeneratiivinen viljely on, entäs maaperäskannaus? Miten tutkittua tietoa voisi hyödyntää ympäristöviisaassa viljelyssä? Asiaa myös mm. lähdekriittisyydestä ja hiilikaupasta. Asiantuntijana agronomi Jussi Knaapi sekä ProAgria Oulun kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

Jakso 5: Maatilojen monimuotoisuus Pohjois-Pohjanmaalla

27.11.2020

Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa pohjoispohjalaisilla tiloilla? Mitä mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuus tarjoaa viljelijälle? Millä keinoilla viljelijä voi tukea luonnon monimuotoisuutta? Aiheesta keskustelevat maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa Oulun maa- ja kotitalousnaisista sekä maitotila-asiantuntija Leea Holmi ProAgria Oulusta.

Jakso 6: Tutkimus ympäristöviisauden tukena

23.12.2020

Aina kun on maankäyttöä, aina on päästöjä. Mutta kuinka päästöt voitaisiin minimoida - kuinka ravinteet saataisiin pysymään kasvien käytössä sen sijaan, että ne karkaavat ilmaan tai vesistöön? Asiaa tutkitaan uutterasti monella eri taholla. Pohjois-Pohjanmaalla tehtävästä tutkimuksesta, olemassaolevista tuloksista sekä tutkimustiedon hyödyistä ovat keskustelemassa tutkija Hannu Marttila Oulun yliopistolta sekä Maarit Liimatainen Luonnonvarakeskukselta yhdessä kasvituotannon asiantuntija Marika Sohlon kanssa.

Jakso 7: Vastuullisuus ympäristöviisauden näkökulmasta

26.01.2021

Pienistä asioista on hyvä lähteä liikkeelle, olipa kyse ympäristöasioista tai maatilan johtamisesta. Mutta mitä maatilan vastuullinen johtaminen on ympäristönäkökulmasta katsoen? Aiheesta keskustelemassa Proliideri-hankkeen projektipäällikkö Saana Tanskanen-Niemi ja kasvintuotannon asiantuntija Marika Sohlo.

Jakso 8: Tilojen välinen yhteistyö

26.03.2021

Millaista yhteistyötä erilaiset tilat voivat tehdä keskenään? Mitä se vaatii ja mitä se antaa? Vieraana luomuviljelijä Rauno Haapala.

Jakso 9: Rantalaidunnus, vieraana Marko Pietilä

27.05.2021

Rantalaitumen perustaminen voi olla työläs projekti, mutta palkitsee lopulta. Meren rannalla laiduntaessa haasteita tuovat mm. sääolosuhteet ja vuoroveden liikkeet. Millaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä kokeneella rantalaidunten pitäjällä on ja mitä hyötyjä rantalaidunnuksesta on? Vieraana Limingassa luomuemolehmätilaa pitävä Marko Pietilä.

Jakso 10: Vesistöt ja vesistömittaukset

04.08.2021

Mitä happipitoisuus, pH tai sähköjohtavuus kertovat vesistön tilasta ja laadusta? Kysymyksiin vastaavat Tyrnävän Leppiojan varrella tämänkertaiset vieraat, tutkijat Satu-Maaria Karjalainen ja Anne Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Jakso 11: Tulvatasanteet ja kaksitasouomat

10.09.2021

Hyvin hoidettu tulvatasanne edistää monimuotoisuutta ja on myös maisemallisesti merkittävä. Millaisia käytännön hyötyjä tulvatasanteista ja eritoten kaksitasouomista on tulvien hallinnassa ja ympäristöviisaassa viljelyssä? Miten niitä hoidetaan ja miksi? Marika Sohlon vieraina Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat Pasi Valkama ja Pinja Kasvio.

Jakso 12: Kestävä lehmä

26.11.2021

Hyvinvoivat eläimet ovat edellytys hyvälle tuotokselle. Millaisia tekoja se käytännössä tarkoittaa? Leea Holmin vieraana maitotilaa pyörittävä Anne Kangas.

Jakso 13: Vesienhoito on kaikkien yhteinen asia

21.01.2022

Vesienhoito on pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua. Miten viljelijä voi vaikuttaa vesienhoitoon ja vaatiiko se suuria investointeja? Marika Sohlon jututettavana on MTK:n asiantuntija Airi Kulmala.

Jakso 14: Pilottitilan kuulumisia: patoja, pohdintaa ja pakollisten kulujen nousua

24.03.2022

Paakkarin tilalle rakennetaan tulevana kesänä patoratkaisuja, joiden tavoitteena on turvata vedensaanti kasveille läpi kesän. Millaisia suunnitelmia ja toimenpiteitä se vaatii? Lisäksi jakson aikana puhutaan vastuullisuudesta, hieman brändistäkin ja taivastellaan polttoaineen hintaa. Tauno Paakkaria jututtamassa viestintäkoordinaattori Minna-Marika Kumpulainen ProAgria Oulusta.

Jakso 15: Peltomaiden kasvukunto - miten ylläpitää ja parantaa sitä?

25.08.2022

Mitä kaikkea peltomaasta pitää tutkia, jotta voidaan arvioida sen nykytilaa ja parantaa kasvukuntoa? Entä onko maaperä loputon hiilinielu vai tuleeko silläkin jossain vaiheessa mitta täyteen? Marika Sohlon vieraana Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Helena Soinne.