Marika Sohlo

Marika sohlo

Kasvintuotannon palvelupäällikkö, Erityisasiantuntija, kasvit ja ympäristö

ProAgria Oulu

marika.sohlo@proagria.fi 043 826 6494

Kempeleen toimisto, Zeppelinintie 1
90450 Kempele

Kasvintuotannossa on valtavasti potentiaalia sekä maan päällä että sen sisällä! Työssäni innostavinta on yhdessä viljelijöiden kanssa miettiä, miten erilaiset mahdollisuudet saadaan valjastettua onnistumisiksi ja taloudellisesti kannattaviksi tuloksiksi.

Pellot ovat viljelijän tärkein tuotantopanos, joten niiden toimivuuden varmistamisella on merkittävät vaikutukset kokonaisuuteen. Autan oikein mielelläni erityisesti maan kasvukunnon kehittämisessä ja viljelykierron monipuolistamisessa.

Työni on jatkuvaa opintomatkaa. Tietoja ja taitoja hyödynnän parhaani mukaan tukiessani ja kannustaessani tiloja kohti yhteistyössä asetettuja tavoitteita.