Välitilinpäätöksestä apua verosuunnitteluun

1 min lukuaika

Talous

Verosuunnittelu on tärkeä osa maatalousyrittäjän toimintaa ja iso osa verosuunnittelua on välitilinpäätöksen teko.

Plugi 174806 0

Verosuunnittelu on tärkeä osa maatalousyrittäjän toimintaa ja iso osa verosuunnittelua on välitilinpäätöksen teko. Syksyllä, kun peltotyöt on saatu lähes päätökseen, on hyvä aika paneutua välitilinpäätökseen.

Maatalousyrittäjille tilinpäätösostot ovat hyvin tuttu verotuksen tasapainotus toimenpide. Mutta verotuksen kannalta ei ole ihan yhdentekevää millaisia tilinpäätösostoja tehdään. Rehut ja lannoitteet, mikäli niitä tarvitaan, ovat hyvä ostoskohde koska niiden vaikutus on koko summastaan menokirjanpidossa. Koneisiin on usein investoitu loppuvuodesta verotusta tasapainottavana ostona. Koneinvestointi vaikuttaa arvonlisäverotukseen usein suuresti mutta tuloverotukseen vaikutus onkin vain käytetyn poistoprosentin mukainen. Eikä sitäkään jos hankitaan kone jota ei voida loppuvuoden aikaan ottaa käyttöön. Tämänkin takia suunnitelmallisuus on erittäin tärkeää yrittäjän arjessa.

Kun alkuvuoden kirjanpito on tehtynä, voi siitä tehdä useampia laskelmia välitilinpäätökseksi. Voidaan vertailla erikokoisten hankintojen ja esim. kotieläinten myynnin ajoituksen vaikutusta. Välitilinpäätöksestä saa myös hyvän pohjan seuraavan vuoden budjettia varten. Isompien rakennus- ja koneinvestointien yhteydessä kannattaa laskea eri vaihtoehtoja poistojen käytöstä verotuksessa. Joskus täysien poistojen teko vuosittain voi olla lyhytnäköistä, aiheuttaen muutaman vuoden kuluttua kenties suurempia veroseuraamuksia.

Joihinkin suunnittelupalveluihin on mahdollista käyttää Neuvo 2020 suunnittelurahaa. Kysy omalta asiantuntijaltasi Neuvo 2020 hyödyntämisestä.