Sosiaalinen ehdollisuus ja sen huomioiminen työnantajana

1 min lukuaika

Talous· Uutinen

Sosiaalinen ehdollisuus tarkoittaa tiivistetysti sitä, että työntekijöiden työturvallisuuden ja työsopimusten laiminlyöminen voi johtaa tukimenetyksiin.

Talous24 MS 2 A2 A8278 netti
AVI valvoo sosiaalisen ehdollisuuden noudattamista tarkastusten ja työntekijöiden ilmoitusten perusteella.

Ehdollisuus tarkoittaa perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on viljelijätukien ehtona, ja 2025 alkaen ehdollisuuteen tulee mukaan myös ns. sosiaalinen ehdollisuus. Sosiaalinen ehdollisuus sisältää vaatimuksia, jotka koskevat tuensaajien työntekijöiden työsuojelua ja työehtoja, noudattamista valvoo Aluehallintovirasto (AVI).

Vaatimukset työnantajalle:

  1. Työolosuhteiden parantaminen: Työnantajien tulee aktiivisesti parantaa työolosuhteita ja toimia työehtosopimuksen sekä työsopimuslain mukaisesti.
  2. Säännöllinen arviointi: Työnantajien on säännöllisesti arvioitava työympäristön turvallisuutta ja tehtävä tarvittavia parannuksia. Tämä arviointi voidaan tehdä esimerkiksi työhyvinvointikyselyjen avulla.

AVI valvoo sosiaalisen ehdollisuuden noudattamista tarkastusten ja työntekijöiden ilmoitusten perusteella. Työnantajien on oltava valmiita osoittamaan, että he noudattavat säädöksiä ja tekevät tarvittavat toimenpiteet työilmapiirin parantamiseksi. Sosiaalisen ehdollisuuden noudattamatta jättäminen vaikuttaa ruokavirastolta saataviin maataloustukiin.