Talousongelmiin ajautuminen voi johtua tilasokeudesta - tunnista juurisyyt

2 min lukuaika

Talous· Uutinen

Liian usein maatilojen talouden seuranta on vain pakollisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen varassa. Tarkempaa talouden seurantaa ja laskelmia tehdään vain, kun harkitaan suurempia investointeja, suunnitellaan sukupolvenvaihdosta tai kun pankki vaatii laskelmia.

Kuva: Maija Saanio
Älä ummista silmiäsi maatilayrityksesi taloudelta! Hyödynnä oikeutesi Neuvo-palveluun ja ota yhteyttä ProAgrian talousasiantuntijaan.

Talouteen ja tilan johtamiseen liittyviin asioihin tunnetaan usein jostain syystä selvästi vähemmän mielenkiintoa, kuin tuotantoon liittyviin asioihin. Vähäinen mielenkiinto talousasioihin näkyy valitettavan usein tilan talousongelmina. Talousasioiden merkitys havaitaan usein vasta, kun korjausliikkeiden tekeminen on todella vaikeaa tai mahdotonta.

Kiinnostu tunnusluvuista

Talouden jatkuva seuranta auttaa ottamaan ajoissa kiinni ongelmista. Talousasiantuntijoihin tai vaikka omaan kirjanpitäjään tulee olla heti yhteydessä, kun taloustilanne alkaa mietityttää tai ahdistaa. Yrittäjään voi iskeä ” tilasokeus”. Omia ratkaisuja ja tuotantokustannuksia ei osata kyseenalaistaa ilman todellista vertailutietoa siitä, millä tasolla tunnusluvut yleensä ovat. Tunnuslukujen vuosittainen seuranta on tärkeää, ja mikäli ne alkavat yllättäen heiketä, tulee lukujen taustalla olevat tekijät heti selvittää.

Asiantuntijan kanssa yhdessä asioita tarkastelemalla löydetään helpommin tuotannon ja kustannusten heikot lenkit. Asiantuntija voi jo pelkästään pääkirjaa tarkastelemalla huomata selkeästi esimerkiksi ruokinnan kohdalla tilojen keskiarvosta poikkeavat kustannukset. Kun näitä asioita käydään yrittäjien kanssa yhdessä läpi, voidaan löytää selkeitä säästökohteita. Juurisyiden löydyttyä voi yhdessä ruokinnan suunnittelijan kanssa miettiä vaihtoehtoja nykyiseen ruokintaan.

Kannattavien investointien ja sukupolvenvaihdoksen onnistunut toteutus on helpompaa, kun taloutta seurataan vuosittain ja tilan johtaminen on kunnossa. Rahoituksen saaminen pankista maatilojen investointeihin ei ole enää itsestäänselvyys, vaan se vaatii suunnittelua ja kunnolla hoidettua taloutta. Maatilalle, jonka talous on hyvällä tasolla eikä ylivelkaantumista ole, on helpompi löytää jatkaja. Myös ulkopuoliselle ostajalle tällainen tila on houkutteleva hankinta.

Hyödynnä Neuvo-palvelut

Jokaisella tilalla on käytettävissä Neuvo-rahaa. Sitä voidaan käyttää varsin laajasti tilan talouden seurantaan ja suunnitteluun. Neuvo-rahaa voidaan käyttää esimerkiksi tilinpäätösten analysointiin, budjetointiin, investointien ja sukupolvenvaihdosten suunnitteluun sekä yhtiöittämisten esiselvityksiin. ProAgrian talousasiantuntijoilta saat apua talousasioiden hallintaan.