Talouden kolme kulmakiveä - tunnethan ne?

2 min lukuaika

Talous· Uutinen

Kirjanpito ja veroilmoitus sekä niiden vaatimat toimenpiteet saattavat tuntua pakolliselta pahalta. Tuntemukseen auttaa, kun muistaa että kirjanpidosta on saatavissa konkreettisia eurokohtaisia havaintoja, joita voi hyödyntää yrityksen toiminnassa. Yrittäjänä olet varmasti tietoinen maksuvalmiudesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta.

Kuva: Maija Saanio
Talouden lukuja kannattaa peilata tehtäväkohtaisesti. Usein työn tehokkuus tuo myös eurollista hyötyä.

1. Maksuvalmius kertoo yrityksen kassasta, eli miten yritys selviytyy lyhyen aikavälin velvoitteista. Maksuvalmius pohjautuu vahvasti pankkitilin saldoon, mutta ei ole koko totuus. Maksuvalmiutta tarkastellaan myös pidemmällä aikavälillä, yleisimmin vuositasolla. Sähköinen kirjanpito mahdollistaa maksuvalmiuden lyhytaikaista seurantaa lähestulkoon itsestään. Myyntilaskuja tehdessä ja ostolaskuja maksuun laittaessa parin viikon maksuvalmius näkyy monissa ohjelmissa kassavirtaennusteena. Samaa seurantaa pystyy tekemään myös manuaalisessa kirjanpidossa, se vaatii vain enemmän omaa aktiivisuutta.


2. Kannattavuus tarkoittaa tiivistetysti sitä, että yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin kustannukset. Saattaa olla tilanteita, joissa kustannukset ovat suuremmat, mutta pitkällä tähtäimellä heikolla kannattavuudella toimivaa yritystä ei kannata pyörittää. Maataloudessa kannattavuuteen liitetään monesti sadon määrä, niin pellosta tulevan sadon kuin eläintuotannosta saadut kilot. Määrän sijaan nykyisin kiinnitetään enemmän huomiota sadon laatuun. Kannattavuudesta puhuttaessa nostetaan esiin yrityksen kyky tehdä kestävää liiketoimintaa.

3. Vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen kykyä suoriutua veloista pitkällä aikajänteellä. Kannattavakin yritys on heikoilla, toimintaympäristön muutoksissa, jos vakavaraisuutta ei ole. Vakavaraisuuden merkitys konkretisoituu erityisesti lisärahoituksen tarpeessa, jolloin rahoituslaitos tarkastelee yrityksen taloutta pitkällä aikajänteellä. Maataloudessa vakavaraisuutta koettelee tällä hetkellä haastavat ajat. Vakavaraisuus ei koske vain omaa yritystä: vahvat kumppanuudet ja verkostot tuovat yritykseen ulkopuolista vakavaraisuutta ja näin ollen haastavatkin olosuhteet on mahdollista kääntää voitoksi.

Vertailutietoa talouden luvuissa kaipaa varmasti jokainen yrittäjä aika ajoin. Helpoin vertailutieto löytyy yrityksen sisältä. Toimintaa voidaan verrata historiasta saatavaan tietoon samalta ajanjaksolta ja muokata toimintaa sen mukaan. Vertailutietoa samalta ajanjaksolta löytyy myös Luonnonvarakeskusten tilastoista.

Talouden lukuja kannattaa peilata tehtäväkohtaisesti. Usein työn tehokkuus tuo myös eurollista hyötyä. Kirjanpidon raportit toimivat hyvänä työkaluna muiden raporttien kanssa. Tietoa tulee huomaamatta ja paljon. Tärkeää on, että yrittäjä kiinnostuu yrityksensä luvuista ja pystyy hyödyntämään saamaansa tietoa.

Artikkeli on osa AGDA-hanketta.