Perusmaatalouden rahoitustuet uudella ohjelmakaudella

1 min lukuaika

Uutinen

Uudella ohjelmakaudella on mahdollista saada investointiavustusta sekä korkotukilainaa maatalouden investointeihin sekä tilan pidon aloittamiseen.

RJT 1928840
Uudella ohjelmakaudella Nuoren viljelijän aloitustukea on mahdollista hakea ensimmäisen maatilan hankintaan. Hakemuksen tullessa vireille saa uusi yrittäjä olla enintään 40-vuotias.

Nuoren viljelijän aloitustukea on mahdollista hakea ensimmäisen maatilan hankintaan. Hakemuksen tullessa vireille saa uusi yrittäjä olla enintään 40-vuotias. Aloitustuessa on kaksi eri tasoa. Korkeampi aloitusavustus on 40 000 euroa ja lisäksi voi saada korkotukilainaa 80 % tilan kauppasummasta max. 250 000 euroa. Tämä korkeampi aloitusavustus vaatii vähintään 25 000 euron yrittäjätulon kolmannesta vuodesta lähtien. Matalampi aloitusavustus on 10 000 euroa ja korkotukilainan määrä max. 170 000 euroa ja tämän saadakseen on yrittäjätulon oltava vähintään 15 000 euroa.

Investointitukikohteet

Hakemukset jätetään sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Investoinnin voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille. Varminta on kuitenkin odottaa myönteistä päätöstä ennen aloittamista. Nuoren viljelijän korotusta tiettyihin investointitukikohteisiin voi saada mikäli tilan pidon aloittamisesta on kulunut alle seitsemän vuotta ja hakija on alle 40-vuotias.

Tuettavat investoinnit jaoteltuna neljään eri osioon.

  1. Investoinnit maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen: Tähän ryhmään kuuluvat kotieläintalouden tuotantotilojen rakentaminen ja peruskorjaus. Niissä avustus 35 %, korkotukilaina 50 % ja nuoren viljelijän korotus 10 %. Kasvihuonetuotannon, mehiläistalouden, kuivaamojen, varastojen ja myyntikunnostuksen investoinnit kuuluvat tähän ryhmään ja avustus on 25 %, korkotukilaina 50 % ja nuoren viljelijän korotus 10 %. Pienin myönnettävä tuki on 7 000 euroa.
  2. Työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit: Tähän kuuluvat muun muassa tuotantopihojen asfaltoinnit, rehunjako- ja kuivikkeiden jakolaitteet sekä lannanpoistossa käytettävät laitteet. Avustus on 25 % ja pienin myönnettävä tuki on 3 000 euroa.
  3. Maatilojen energiainvestoinnit: Maatilan energiainvestointien kautta rahoitetaan muun muassa aurinkosähköjärjestelmät, biokaasulaitokset, biouunit, led-valaistus, eläinsuojan tuulettimet ja ilmastointi. Avustus on 50 % ja pienin maksettava tuki 3 000 euroa.
  4. Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit: Salaojitus, lantalat, lannan sijoituslaitteisto, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden paikkakohtaiseen kuvantamiseen perustuva sijoittamisen tai levittämisen mahdollistava tekniikka. Avustus 40 % ja pienin myönnettävä tuki 3 000 euroa.
  5. Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit: Parsimatot- ja pedit, vapaaporsitushäkit, jaloittelutarhat, lastaustilat, tautisulut ym. Avustus 40 % ja pienin myönnettävä tuki 3 000 euroa.