Malttia investointeihin, säästä harkiten

2 min lukuaika

Talous

Tämän hetkinen kustannusten nousu ja epävarma tilanne aiheuttaa tiloilla paljon epävarmuutta. Asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin, vaan keskustelukumppaniksi voi tilan taloutta miettimään pyytää vaikka talousasiantuntijan tai kirjanpitäjän. Tuotantoasiantuntijat osaavat auttaa kasvintuotannon ja kotieläintuotannon mietinnöissä. Tehostamis- ja säästökohteita mietittäessä ulkopuolinen näkemys voi olla avuksi, ettei tule säästäneeksi väärässä kohdassa.

Malttia investointeihin
Jokaisen yrittäjän tulee ensin selvittää mihin suuntaan haluaa yritystä kehittää. Haluaako ylipäänsä olla yrittäjä vai tavoitteleeko vielä jotain muuta uraa. Investoinnit ovat maatiloilla nykyään niin suuria, että ne sinetöivät tulevaisuuden kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Siksi niiden tulee olla tarkkaan harkittuja että vältytään kalliilta virheinvestoinneilta, jotka ovat monilla tiloilla maksuvalmiusongelmien syynä. Erityisesti tiukkana taloudellisena aikana investointeja on harkittava vielä tarkemmin. Investoida kannattaa vain niihin kohteisiin, mitkä vievät kohti yrittäjän tavoitetta.

Seuraa säännöllisesti
Ajan tasalla oleva kirjanpito antaa perustan tarkemmalle vuosi- ja kuukausikohtaiselle suunnittelulle. Vaikka kirjanpidon olisi ulkoistanut, tulisi jokaisen yrittäjän silti tuntea yrityksensä tulo- ja menorakenne. Kuukausittainen budjetointi auttaa varautumaan ja hahmottamaan kuukausittaisen rahantarpeen. Erilaiset tuotantokustannuslaskelmat sekä kasvi- että kotieläintuotannosta avaavat kustannusrakennetta ja säästökohteet on helpompi löytää. Kun suunnitellaan tuotantopanoksista säästämistä se tulee tehdä aina harkiten etteivät esimerkiksi maitomäärät ja pitoisuudet laske ja tilanne huonone edelleen.

Katse yksityistalouteen
Toisinaan suurimmat haasteet talouteen löytyvät suunnittelemattomasta yksityistaloudesta. Suunnittelua ja budjetointia tarvitaan myös yksityistaloudessa. Mikäli maatilan ja yksityistalouden tilejä ei ole eritelty, se kannattaisi ensimmäisenä tehdä ja siirtää maataloudesta yksityistalouteen kuukausittain yksityistaloudessa tarvittava summa. Näin pysytään helpommin selvillä myös yksityistalouden kulutusmenoista, niitä kun tulee helposti aliarvioineeksi. Yksityistaloudenkin hankintoihin olisi hyvä varautua etukäteen säästämällä eikä turvautumalla maatalouden tiliin.