Budjetointi avuksi talouden suunnitteluun ja maksuvalmiuden hallintaan

2 min lukuaika

Talous

Essi jokela digi2021

Mietityttääkö maatilasi maksuvalmius ja kassan riittävyys? Oletko selvillä uuden ohjelmakauden tukimäärien ja maksuaikataulujen muutoksista ja niiden vaikutuksesta tilasi talouteen? Apua tilan talouden suunnitteluun ja maksuvalmiuden hallintaan saat kassabudjetista, jossa konkreettisesti näet kuukausitasolla arvioidut tulot ja menot. Budjetoinnissa huomioidaan tulojen ja menojen lisäksi myös lainanlyhennykset, investoinnit sekä yksityistalous. Kun kuukausitasolla on kassan tilanne selvillä, pystytään helpommin varautumaan haasteellisempiin aikoihin ja miettimään ajoissa esimerkiksi maksuohjelmiin muutoksia. Toisaalta huolellinen budjetointi ja suunnittelu auttaa myös valmistautumaan tuleviin investointeihin ja tuotantosuunnan muutoksiin.

Budjetin seuranta ja päivittäminen on tärkeää

Talouden suunnittelu on ollut haastavaa viime vuoden aikana eri tuotantopanosten hintojen muuttuessa rajusti. Kassabudjettia onkin tärkeää päivittää vaikka muutaman kuukauden välein tai kun hinnoissa tai tuotannossa tapahtuu oleellisia muutoksia.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen uudelle yrittäjälle on myös paljon hyötyä budjetoinnista. Kun yrittäjänä toimiminen on vielä uutta, on ensimmäisen vuoden kulu- ja menorakennetta syytä tarkastella jo hyvissä ajoin. Maatalouden kassavaroja ei aloittavalle yrittäjälle ole yleensä juuri kertynyt. Tästä syystä on hyvä miettiä kuukausitasolla sitä, mihin rahaa tarvitaan ja miten rahoitetaan ensimmäisen vuoden toiminta ja esimerkiksi tuotantopanosten hankinta ensimmäiselle kasvukaudelle.

Maatilan yhtiöittämisen yhteydessä budjetointia tulisi tarkastella paitsi aloittavan yhtiön kannalta niin myös lopettavan maatalouden osalta. Tärkeä on muistaa myös yksityistalouden rahoitus, jos osakeyhtiöstä ei heti pystytä nostamaan palkkaa. Budjetointi on hyvä työkalu myös tähän vaiheeseen, kun selvitetään tulojen ja menojen kohdistumisia osakeyhtiöön, maatalouteen sekä yksityistalouteen.

Neuvo-palveluita voi käyttää budjetointiin ja moneen muuhunkin talouspalveluun

Budjetin laatiminen on yksi kohteista, joita voidaan tehdä Neuvo-palveluna. Neuvo-palveluna voidaan tehdä hyvin kattavasti myös muita talouspalveluita. Tällaisia palveluita ovat muun muassa tilinpäätösanalyysi, sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, yhtiöittämisselvitykset, nykytilanteen kartoitus, tuotantosuunnan muutoksien suunnittelu sekä tilan strateginen pitkän tähtäimen suunnittelu.