Aikaa on -hanke kansainvälisen kilpailun finaalissa - yleisöäänestys käynnissä!

2 min lukuaika

Johtaminen· Hankkeet· Pienryhmätoiminta· Uutinen

ProAgrian Aikaa on -hankkeessa kehitettiin maatilayrittäjien osaamista. Kansainvälisen hankekilpailun voittajat ratkeavat Brysselissä 4.12. Nyt on mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan.

A Ikaa on nettisivut kv kilpailu
Kuvassa Aikaa on -hankkeen johtamisryhmään osallistunut maatilayrittäjä Leena Lähteenmäki Koivumäen tilalta ja hanketta koordinoinut ProAgria Länsi-Suomen huippuasiantuntija Anu Ellä.

ProAgria Länsi-Suomen toteuttama Aikaa on -hanke on päässyt kansainvälisen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 -kilpailun finaaliin. Kilpailussa palkitaan Euroopan parhaat maaseutuhankkeet 4.12.2023 pidettävässä finaalissa. Nyt käynnissä on yleisöäänestys. Äänestämään pääset tästä.

Aikaa on -hanke kehitti Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilayritysten kannattavuutta. Hankkeessa kehitettiin pienryhmätoiminnan malli, jonka tavoitteena on edesauttaa maatalousyrittäjien työajan tehostamista sekä vahvistaa yrittäjien osaamista, kuten johtamistaitoja, digitaitoja ja ajanhallintaa.

Hanke tavoitti lähes 600 maatilayrittäjää, jotka saivat hankkeeseen kuuluneen pienryhmätoiminnan avulla kehitettyä sekä tilojensa kannattavuutta että omaa osaamistaan: esimerkiksi johtamistaitoja, digitaitoja ja ajanhallintaa. Osa hankkeessa mukana olleista yrittäjistä pystyi uuden osaamisen avulla säästämään viikossa jopa 20 työtuntia ilman, että maatilan tulokset kärsivät. Kun aikaa jäi muuhunkin kuin työntekoon, yrittäjien hyvinvointi lisääntyi.

Hankkeessa kehitetty pienryhmätoiminnan malli on saanut kansainvälistäkin huomiota ja se on hankkeen jälkeen otettu käyttöön Islannissa ja Norjassa. Aikaa on -hankkeessa pienryhmiä muodostettiin yhteensä 32, esimerkiksi eri tuotantosuunnille, nuorille maatilayrittäjille ja naisyrittäjille. Pienryhmätoiminta auttoi yrittäjiä löytämään tehokkaampia työtapoja ja rakentamaan merkittäviä yhteistyöverkostoja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä edisti yritysten menestystä, mikä taas parantaa koko Suomen ruokaturvaa pitkällä aikavälillä. Tiloilla tehdyillä muutoksilla oli myös positiivia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Hanketta koordinoinut ProAgrian valtakunnallinen huippuosaaja Anu Ellä on tyytyväinen hankkeen toimintaan ja tuloksiin ja iloinen siitä, että hanke pääsi edustamaan Suomea kansainvälisen kilpailun finaaliin.

– Maatalousyrittäjät otettiin alusta saakka mukaan ideoimaan ja aktiivisesti kehittämään uudenlaista kokemusten vaihtoon perustuvaa pienryhmämallia sekä kansainvälistä yhteistyötä. Ideoimme yhdessä esimerkiksi uudenlaista viljelijävaihtoa pienryhminä eri maiden välillä. Lisäksi loimme hyvin käytännönläheisen ja tilatason tuloksia luontevasti vertailevan havaintotilamallin, toteaa Ellä.

EU:n maaseuturahoituksen hankkeelle myönsivät Satakunnan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Aikaa on -hankkeen päättymisen jälkeen Arki-hanke on jatkanut maatilayritysten johtamisen kehittämistä.

Agricultural & Rural Inspiration Awards -kilpailun tavoitteena on tuoda Euroopan laajuista näkyvyyttä EU:n maaseuturahoituksen tuella toteutetuille hankkeille. Jokainen EU:n jäsenmaa sai lähettää ARIA-kilpailuun yhteensä kahdeksan ehdokasta, joiden joukosta valittiin 24 finalistia.