Pakastekuivauksen tuottajaselvitys - markkinointi- ja tuottaja/toimialaorganisaation perustamisen selvittäminen

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeessa selvitetään ja tuotetaan tietoa ja verkostomalleja Pohjois-Karjalaan perustetun pakastekuivausliiketoiminnan ja sen vaatiman raaka-aineketjun ja myyntirakenteen luomiseksi.

Tuotteita Grune Woche
Pakastekuivattuja tuotteita Grune Woche -messuilla.

Hankkeessa selvitetään ja tuotetaan tietoa ja verkostomalleja Pohjois-Karjalaan perustetun pakastekuivausliiketoiminnan ja sen vaatiman raaka-aineketjun ja myyntirakenteen luomiseksi. Keskeisenä tehtävänä hankkeessa on selvittää mallit ja keinot siihen, että pakastekuivauksen tarvitseman raaka-aineen laatu ja toimitusmäärät vastaavat tarvetta.

Hankkeessa selvitetään nykyisten vihannesviljelyn, marjanviljelyn ja hedelmänkasvatuksen sekä luonnontuotteiden nykyiset yhteistyörakenteet ja -organisaatiot ja niiden toimivat käytännöt Suomessa sekä kartoitetaan Suomen ulkopuolella toimivia tuottajaverkostoja ja toimialaorganisaatioita ja niiden parhaat käytännöt. Lisäksi hankkeessa selvitetään luonnontuotealan raaka-aineketjun keräysverkostomallia ja mahdollista yhteistyötä Metsäkeskuksen, LUKE:n ja muiden sopivien kumppaneiden kanssa. 

Hankkeessa haetaan raaka-aineketjun sopimustuottamisesta kiinnostuneita alkutuottajia, alkuvaiheessa ensisijaisesti marjanviljelijät, luonnontuotetoimijat ja vihannestuottajat. Hankkeessa kontaktoidaan mahdollisimman laajasti itäsuomalaisia marjan- ja vihannesviljelijöitä sekä luonnontuotealantoimijoita. Suunnitelmista ja tavoitteista tiedotetaan valtakunnallisesti. Saadun tiedon pohjalta tuotetaan uudelle verkosto- ja yhteistyörakenteelle sopivia toimintamalleja, joiden pohjalta tavoitteiden mukainen organisaatiorakenne muodostetaan.

Selvityksen toteutukseen liittyvä kilpailutus ajanjaksolla 18.4.-2.5.2023.

Hanketta rahoittaa: 

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ja Business Joensuu.

Lisätiedot: 

Hankevastaava, erityisasiantuntija Marja Pulkkinen, marja.pulkkinen@proagria.fi, p. 040 301 2438

Pakastekuivaus avaa uusia mahdollisuuksia marjojen, hedelmien ja vihannesten jatkojalostukseen

Viime vuosina monien viljeltyjen puutarhakasvien tuotantomäärät ovat olleet nousussa ja esimerkiksi mansikan osalta on ilmennyt ylituotantoa. Tuorekaupan rinnalle tarvitaan uusia menetelmiä raaka-aineiden jatkojalostukseen, jotta sadot saadaan hyödynnettyä tehokkaammin sekä marjojen että vihannesten osalta.

Tiedote 7 6 2023 Pakastekuivauskysely vihannes ja marjanviljelijoille

Luonnontuoteala on nosteessa – Itä-Suomessa selvitetään raaka-ainepotentiaalia pakastekuivaukseen ja jalostukseen

Luonnontuotteiden eli metsistä ja luonnosta saatavien marjojen, sienien ja kasvien kysyntä raaka-aineena on kasvanut ja laajentunut elintarvikkeista kosmetiikkaan, rehuihin ja erilaisiin kemikaaleihin. Kiinnostus kohdistuu paitsi ravintokasveihin myös kasvinosiin, joissa bioaktiiivisten aineiden pitoisuudet mahdollistavat terveysvaikutteisten valmisteiden tuotantoa. Kasvua on jarruttanut raaka-aineen saanti, johon nyt etsitään ratkaisua toimijoiden yhteistyöstä ja raaka-aineiden uudenlaisista esikäsittelyistä.

Tiedote 24 5 2023 Ita Suomessa selvitetaan raaka ainepotentiaalia pakastekuivaukseen

Tarjouspyyntö 18.4.2023: Pakastekuivauksen tuottajaselvitys - Markkinointi- ja tuottaja- /toimialaorganisaation perustamisen selvittäminen

Tarjouspyynto pakastuskuivaus selvitys