Pakastekuivauksen tuottajaselvitys - markkinointi- ja tuottaja/toimialaorganisaation perustamisen selvittäminen

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeessa selvitetään ja tuotetaan tietoa ja verkostomalleja Pohjois-Karjalaan perustetun pakastekuivausliiketoiminnan ja sen vaatiman raaka-aineketjun ja myyntirakenteen luomiseksi.

Tuotteita Grune Woche
Pakastekuivattuja tuotteita Grune Woche -messuilla.

Hankkeessa selvitetään ja tuotetaan tietoa ja verkostomalleja Pohjois-Karjalaan perustetun pakastekuivausliiketoiminnan ja sen vaatiman raaka-aineketjun ja myyntirakenteen luomiseksi. Keskeisenä tehtävänä hankkeessa on selvittää mallit ja keinot siihen, että pakastekuivauksen tarvitseman raaka-aineen laatu ja toimitusmäärät vastaavat tarvetta.

Hankkeessa selvitetään nykyisten vihannesviljelyn, marjanviljelyn ja hedelmänkasvatuksen sekä luonnontuotteiden nykyiset yhteistyörakenteet ja -organisaatiot ja niiden toimivat käytännöt Suomessa sekä kartoitetaan Suomen ulkopuolella toimivia tuottajaverkostoja ja toimialaorganisaatioita ja niiden parhaat käytännöt. Lisäksi hankkeessa selvitetään luonnontuotealan raaka-aineketjun keräysverkostomallia ja mahdollista yhteistyötä Metsäkeskuksen, LUKE:n ja muiden sopivien kumppaneiden kanssa. 

Hankkeessa haetaan raaka-aineketjun sopimustuottamisesta kiinnostuneita alkutuottajia, alkuvaiheessa ensisijaisesti marjanviljelijät, luonnontuotetoimijat ja vihannestuottajat. Hankkeessa kontaktoidaan mahdollisimman laajasti itäsuomalaisia marjan- ja vihannesviljelijöitä sekä luonnontuotealantoimijoita. Suunnitelmista ja tavoitteista tiedotetaan valtakunnallisesti. Saadun tiedon pohjalta tuotetaan uudelle verkosto- ja yhteistyörakenteelle sopivia toimintamalleja, joiden pohjalta tavoitteiden mukainen organisaatiorakenne muodostetaan.

Selvityksen toteutukseen liittyvä kilpailutus ajanjaksolla 18.4.-2.5.2023.

Hanketta rahoittaa: 

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ja Business Joensuu.

Lisätiedot: 

Johanna Rinnekari, yritysasiantuntija
johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi, puhelin 040 301 2441

Päivi Turunen, puutarhatuotannon erityisasiantuntija
paivi.turunen@proagria.fi, puhelin 040 301 2452

Marja-, vihannes- ja luonnontuotealan toimijoilla vahva tahto verkostoitumiseen

Pakastekuivatut tuotteet Emman puodissa Joensuussa

ProAgria, MKN Itä-Suomen pakastekuivauksen tuottajaselvitys on valmistunut. Selvityksestä ilmeni, että marja-, vihannes- ja luonnontuotealan tuottajilla on vahva halu verkostoitua, jotta raaka-ainetta saadaan pakastekuivauksen tarpeisiin. Marjanviljelijöistä noin puolet ja vihannesviljelijöistä lähes 80 prosenttia olisivat valmiita yhteistyöhön pakastekuivauksen tiimoilta. Luonnontuotealan toimijoista yhteistyö kiinnosti lähes 70 prosenttia vastaajista. Yhteistyötä halutaan tehdä ennen kaikkea raaka-aineiden toimittajina, rahtikuivauspalvelujen ostajina ja tukkutoimijoina. Yhteistyöltä toivotaan apua markkinointiin, raaka-ainehankintaan, jatkojalostukseen, tuotekehitykseen ja logistiikkatoimintojen kehittämiseen.

Kysely toteutettiin kesällä 2023 ja siihen vastasi 150 luonnontuotealan toimijaa, 96 marja- ja hedelmänviljelijää ja 20 vihannesviljelijää. Pääosa marjanviljelijöistä tuotti mansikkaa, herukkaa ja vadelmaa. Vihannesviljelijöiden päätuotteita olivat kaalit, sipulit, porkkanat, palkokasvit, maustekasvit ja punajuuri. Luonnontuotekyselyyn vastasi metsämarjojen, -sienten, kuusenkerkän, pakurin ja ruohovartisten villiyrttien keräilijöitä, tukkuja ja jatkojalostajia.

  • Jatkossa tullaan järjestämään kiinnostuneiden yritysten kesken verkostoitumistilaisuuksia, jossa tullaan tutuiksi ja käydään läpi verkostoitumiseen liittyviä toimintatapoja. Käynnissä on myös pakastekuivattujen tuotteiden markkinaselvitys, jossa kohdemaina on Suomen lisäksi Saksa ja Japani. Ja luonnollisesti myös toiminnan kannattavuutta selvitetään, toteaa hankevastaava, yritysasiantuntia Johanna Rinnekari MKN Yrityspalveluista.

Selvitys liittyy mm. Nordic Freeze Dry Oy:n pakastekuivauslaitoksen toiminnan käynnistämiseen Kiteen Puhoksessa. Alkuvaiheessa tehdään pakastekuivausta alihankintana vihannes-, marja- ja luonnontuotealan yrityksille. Tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia pakastekuivattuja premium-tuotteita kansainvälisille markkinoille. Pakastekuivattujen tuotteiden etuna on se, että aromit, vitamiinit, hiven- ja kivennäisaineet sekä rakenne ja väri säilyvät parempina kuin lämpökuivauksessa.

Pakastekuivattujen tuotteiden tuottajaselvitys -hanketta koordinoi ProAgria Itä-Suomi ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset MKN. Luonnontuotteiden tuottajaselvityksen laati Idea Nature Oy yhteistyössä Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry:n ja Arktiset Aromit ry:n kanssa. Viljeltyjen vihannesten ja marjojen osalta selvityksen laati Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -hankerahoitus ja Business Joensuu.

Lisätiedot:

Yritysasiantuntija, hankevat: https://www.proagria.fi/hankke...staava Johanna Rinnekari p. 040 301 2441 johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi, johanna.rinnekari@proagria.fi

Puutarhatuotannon eritysasiantuntija Päivi Turunen p. 040 301 2452, paivi.turunen@proagria.fi


Pakastekuivaus avaa uusia mahdollisuuksia marjojen, hedelmien ja vihannesten jatkojalostukseen

Viime vuosina monien viljeltyjen puutarhakasvien tuotantomäärät ovat olleet nousussa ja esimerkiksi mansikan osalta on ilmennyt ylituotantoa. Tuorekaupan rinnalle tarvitaan uusia menetelmiä raaka-aineiden jatkojalostukseen, jotta sadot saadaan hyödynnettyä tehokkaammin sekä marjojen että vihannesten osalta.

Tiedote 7 6 2023 Pakastekuivauskysely vihannes ja marjanviljelijoille

Luonnontuoteala on nosteessa – Itä-Suomessa selvitetään raaka-ainepotentiaalia pakastekuivaukseen ja jalostukseen

Luonnontuotteiden eli metsistä ja luonnosta saatavien marjojen, sienien ja kasvien kysyntä raaka-aineena on kasvanut ja laajentunut elintarvikkeista kosmetiikkaan, rehuihin ja erilaisiin kemikaaleihin. Kiinnostus kohdistuu paitsi ravintokasveihin myös kasvinosiin, joissa bioaktiiivisten aineiden pitoisuudet mahdollistavat terveysvaikutteisten valmisteiden tuotantoa. Kasvua on jarruttanut raaka-aineen saanti, johon nyt etsitään ratkaisua toimijoiden yhteistyöstä ja raaka-aineiden uudenlaisista esikäsittelyistä.

Tiedote 24 5 2023 Ita Suomessa selvitetaan raaka ainepotentiaalia pakastekuivaukseen

Tarjouspyyntö 18.4.2023: Pakastekuivauksen tuottajaselvitys - Markkinointi- ja tuottaja- /toimialaorganisaation perustamisen selvittäminen

Tarjouspyynto pakastuskuivaus selvitys