Hankkeet

Poista suodattimet
Hernekasvustoa pellolla

OPAL-Life – Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona

Kansainvälisen OPAL-Life -hankkeen tavoitteena oli maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen kestävän tehostamisen periaatetta noudattaen. Tällä tarkoitetaan maatalouden...

01.01.2015 - 31.03.2022

Kuva Mikko Ortamala

WATERDRIVE – Maatalouden kokonaisvaltaista vesienhallintaa

Kansainvälisen hankkeen tavoitteena oli parantaa maatalousvaltaisten alueiden vesien laatua ja ilmastonmuutoksen resilienssiä Itämeren valuma-alueella. Hankkeessa...

01.01.2019 - 31.12.2021

Erg juhlavuosi www

European Region of Gastronomy Juhlavuosi -hanke

Keskiössä on gastronomia, joka tarkoittaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettujen ruokien tuntemusta ja niiden valmistamista.

01.08.2019 - 31.12.2021

Balticslurry620x360 0

Baltic Slurry Acidification - Lietteen happamoittamisella ammoniakkipäästöt hallintaan

Kansainvälisessä Baltic Slurry Acidification -projektissa lietteen happamoittamisteknologioita vietiin laajasti Itämeren alueen maihin ja saatiin kokemuksia...

01.03.2016 - 28.02.2019

Satoa 2015: Vadelmaa ja valkosuklaata

RuokaSavo -hanke

Uusia ideoita ja uusia elimahdollisuuksia Pohjois-Savoon

04.03.2024 07:46 - 07:46

Erg toinen testi

European Region of Gastronomy

ProAgria Pohjois-Savo on hakemassa European Region of Gastronomy –tunnustusta vuodelle 2020.

04.03.2024 07:46 - 07:46

Yksi osa Interreg-rahoitteista EuReGa-hanketta on alueen kehittäjien yhteistyöryhmätyöskentely. EuReGan yhteistyöryhmä kokoontui 13.11.2018 Tahkon Panorama Bariin tarkastelemaan pohjoissavolaisen aluekehityksen nykytilannetta. Mukana tässä yhteistyöryhmässä on edustajat mm. oppilaitoksista, rahoittajatahoilta sekä yrittäjäryhmistä.

EUREGA - EUropean REgions of GAstronomy building resilience and creating economic growth

EuReGan tavoitteena on ruokakulttuurin ja gastronomian huomioiminen eri strategioissa ja politiittisissa tavoitteissa

04.03.2024 07:46 - 07:46

Pohjoinen alykas kasvu arctic smart growth

Pohjoinen älykäs kasvu - Arctic Smart Growth

Hankkeella tuetaan lappilaisten PK-yritysten kehittymistä ja verkostoitumista

04.03.2024 07:46 - 07:46