Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksien nostaminen

ProAgria Oulu

Hankkeessa edistettiin Suomessa Oulun seudulla pohjoispohjalaisen ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksia.

Hillo kuva Timo Viljakainen

Hankkeen suorana kohde- ja toimijaryhmänä olivat ProAgria Oulun ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten neuvontaorganisaation asiantuntijat. Välillisenä kohderyhmänä olivat muut ruokaketjun toimijat ja organisaatiot verkostotoiminnan kautta.

Hankkeessa kartoitettiin ja tutustuttiin kansainvälisiin verkostoihin sekä yhteistyöalustoihin. Lisäksi benchmarkattiin toimivia malleja ja alueita. Hankkeessa selvitettiin keskeisiä ruokaketjun kehittämiseen suunnattuja rahoituskanavia ja mahdollisia kumppanuuksia. Hankkeen avulla saatiin eväitä keskeisiin verkostoihin kiinnittymiseen ja toimimiseen aktiivisena kehittämispartnerina.

Hankkeen tuloksena tunnistettiin tärkeimmät verkostot. Osaaminen verkostoissa toimimiseen ja edellytykset yritysten kansainvälistymisen tukemiseen kasvoivat.

Hankkeeseen saatiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liiton "Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE)" määrärahasta.

Pohjois-Pohjanmaan liitto