Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA)

ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristöviisas maaseutu

Hankkeessa tuettiin ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotannon kehittämistä. Hankkeen avulla pk-yrityksillä oli mahdollisuus löytää sopiva rahoituslähde ravinnekiertohankkeelle, onnistua laatimaan rahoituskelpoinen hakemus ja kehittämään liiketoimintaansa.

Marika tunnuskuva esitys 43 620 x 360 px
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Ely-keskus logo

Tukea ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotantoon kehittämiseen

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan tietoa, tukea ja yhteistyötä. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa neuvottiin pk-yrityksiä biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi. Hankkeen avulla pk-yritys löysi sopivan rahoituslähteen ravinnekiertohankkeelle, onnistui laatimaan rahoituskelpoisen hakemuksen ja kehittämään liiketoimintaansa.

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa jaettiin tietoa ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta. Hankkeessa neuvottiin rahoitusvaihtoehdoista, sparrattiin hankesuunnitelmien laatimisessa ja autettiin yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Saatoimme toimijoita yhteen työpajoissa ja mm. loimme karttapalvelun vastaamaan kierrätysravinteiden löytämisen haasteeseen. Tällä sivulla voit tutustua hankkeen tuotoksiin.

Tavoitteena oli edistää ravinnekierrätystä ja biokaasun tuotantoa sekä purkaa alueellisia ravinnekeskittymiä. Hankkeen avulla ravinnekierrätyksen ja biokaasun tuotannon uinuvia ideoita saatiin polkaistua vauhtiin kohti kestävää ruokajärjestelmää ja hiilineutraalia Suomea.

Jatketaan keskustelua ravinteista ja energiasta Facebook-ryhmässä Ravinteet ja energia käyttöön. Ryhmässä voit jakaa esimerkiksi kiinnostavia uutisia ravinteiden kierrätykseen, biokaasuun ja energiaan liittyen.

  Toiminta käytännössä

  • Ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa
  • Työpajoja ja webinaareja osaamisen kehittämiseksi ja toimijoiden kohtaamiseksi
  • Osaamisen kehittämiseksi sekä toimijoiden kohtauttamiseksi ylläpidettiin tapahtumakalenteria energiaan ja ravinteisiin liittyvistä tapahtumista. Hankkeen päättymisen jälkeen voit tutustua kiinnostaviin tapahtumiin mm. ProAgrian tapahtumakalenterissa ja Agrihubin tapahtumakalenterissa, jonne voi myös ilmoittaa oman tapahtuman.
  • Tietoa jaettiin myös uutiskirjeissä hankeaikana.
  • På svenska www.slf.fi/marika-projektet/

   Kartta: löydä kierrätyslannoitteita

   Kartalta löydät kierrätyslannoitetuottajia, ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitusta saaneet hankkeet sekä muita ravinteiden kierrätykseen ja bioenergiaan liittyviä kehittämishankkeita.

   Lisätietoa karttapalvelusta

   karttapalvelu
   Sinisellä merkatut ovat kierrätysravinnetuottajia, keltaiset ovat ravinnekierrätyksen kokeiluhankkeita ja vihreällä merkatut kehittämishankkeita. Voit myös hakea tietoa paikkakunnittain.

   Video: separointi biokaasulaitoksella

   Separoinnilla erotellaan lietteestä tai biokaasulaitoksen mädätejäännöksestä neste ja kiinteä aines. Videolla kerrotaan separoinnista maatilalaitoksella Länsi-Suomessa ja yhteismädättämöllä Etelä-Savossa. Videolla tutustutaan näiden kahden erilaisen kohteen kautta separoinnin kokonaisuuteen; toimintaperiaatteisiin, hyötyihin, huoltoon ja säätämiseen. Katso video ProAgrian Youtube-kanavalta.

   Tuotteen ja logistiikan hinta typpikiloa kohden

   Kuvissa vertaillaan tuotteen ja logistiikan hintaa typpikiloa kohden kahdella eri kuljetusetäisyyksillä. Vertailussa ovat mukana naudan lietelanta, bio+lanta rejekti sekä kuivajae, raemainen kaupallinen valmiste sekä mineraalilannoite.

   Kuvasta huomataan, että laimeat ravinnetuotteet, kuten lietelanta, ovat edullisia lähialueella, kun kuljetusetäisyys on 5 km. 

   Tuotteen ja logistiikan hinta typpikiloa kohden 5 km
   Tuotteen ja logistiikan hinta typpikiloa kohden, kun kuljetusetäisyys on 5 km.

   Kun kuljetusetäisyys kasvaa, muuttuu logistiikan hinta typpikiloa kohden. Pienikin väkevöinti tai ero raaka-aineen typpipitoisuudessa vaikuttavat käyttökustannuksiin.

   Tuotteen ja logistiikan hinta typpikiloa kohden 40 km
   Tuotteen ja logistiikan hinta typpikiloa kohden, kun kuljetusetäisyys on 40 km.

   Liikennebiokaasun päästövähennyksen toteutuminen - karkea laskuri arviointiin

   Liikennebiokaasun myynti uusiutuvana energiana edellyttää kestävyysvaatimusten täyttymistä kaikissa kokoluokissa. Yksi kestävyysvaatimus on päästövähenemän toteutuminen suhteessa fossiiliseen energiaan. Marika-hankkeessa tuotettu CO2-laskuri on tarkoitettu karkeaan haarukointiin siitä, toteutuuko päästövähennys suunnitelluilla maatalouden biomassoilla. Laskuri on suuntaa antava. Siinä on käytetty oletusarvoja, joiden alkuperä on kuvattu laskurin Infosivulla. 

   Tietoa ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasusta

   • Kipsi, kuitu ja rakennekalkki, Maatalouden biomassat biokaasulaitoksessa ja Turvepelto-opas löytyvät muiden kasvintuotannon kehittämiseen liittyvien oppaiden joukosta täältä.
   • Kiinnostavia podcasteja

   Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa

   • tiedotettiin ja neuvottiin rahoitusvaihtoehdoista, autettiin hankesuunnitelmien laatimisessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä
   • tiedotettiin ja neuvottiin biomassojen prosessointimahdollisuuksista, biokaasun tuotannosta ja edistettiin prosessointitekniikoiden kehittämistä
   • tiedotettiin tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista
   • etsittiin toimijoille ja alueille sopivia toimintamalleja, lannan prosessointivaihtoehtoja ja motivoitiin yhteistoimintaan
   • neuvottiin ravinne- ja energiatuotteiden tuotteistamisessa ja markkinoinnissa

   MARIKA-hanke lyhyesti

   Mitä? Viestintää ravinnekierrätyksestä sekä tukea kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa.

   Kenelle? Pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa.

   Milloin? 31.12.2022 asti.

   Toteuttaja: ProAgria Keskusten Liitto ja osatoteuttajana on Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). 

   Rahoitus: hanke sai tukea maa- ja metsätalousministeriön luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta ja rahoituksen myönsi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.