Suunnittelun avulla rahat saa riittämään paremmin

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Mikä on budjetoinnin merkitys yrityksen talouden hallinnassa?

Joakim

Suunnittelun avulla rahat saa riittämään paremmin

Tuottajahintojen lasku ja kustannusten nousu yhdistettynä tukien maksuaikataulujen muutoksiin on mietityttänyt maatalousyrittäjiä. Maksuvalmiuden kanssa kamppailevilla tiloilla nousee suureen merkitykseen kassan hallinta, johon tulee kiinnittää huomiota sitä enemmän mitä epätasaisempaa tulovirta on.

Budjetointi auttaa rahoituksen suunnittelussa ja maksuvalmiuden hallinnassa

Talouden seurannan tärkeimpiä mittareita ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Näiden tunnuslukuja tulee tarkastella eri näkökulmista: vaikka yrityksen kannattavuus on hyvä, maksuvalmiuden kanssa voi olla haasteita.

Kassabudjetointi auttaa maksuvalmiuden hallinnassa. Kassabudjetointi on yksinkertaisuudessaan tulojen ja menojen laittamista aikajärjestykseen. Budjetin avulla näkee ovatko tilan tavoitteet ja niihin tarvittavat resurssit mitoitettu oikein.

Budjetointi helpottaa rahaliikenteen havainnointia ja esimerkiksi tuotantopanosten ostojen hintaporrastus on helpommin käytettävissä, kun siihen suunniteltu rahamäärä ja hankinta-ajankohta on kirjattu budjettiin. Onnistuneen kassabudjetoinnin ja seurannan edellytyksenä on realististen lukujen käyttö ja ajan tasalla oleva kirjanpitoaineisto.

Budjetointipalvelupaketit maatalousyrittäjän apuna

ProAgria Pohjois-Savossa kassabudjetointia ja -seurantaa toteutetaan pääasiassa pakettimuotoisena palveluna. Selvitimme Savonia-ammattikorkeakoulun ylemmän AMK Agrologi tutkinnon opinnäytetyönä, kuinka palvelupaketteja tulisi kehittää, jotta asiakkaamme saisivat siitä mahdollisimman suuren hyödyn.

Opinnäytetyön tuloksena saimme hyviä kehittämisehdotuksia, jotka otetaan huomioon palveluiden sisältöä suunniteltaessa. Budjetointipalvelupaketit koettiin hyödylliseksi talouden suunnittelun ja seurannan työvälineeksi, jonka avulla on helppo saada kokonaiskuva maksuvalmiustilanteesta.

Tukea taloudenhallintaan

Budjetoinnilla tuetaan maatilayritysten maksuvalmiuden hallintaa. Tärkeää on huomioida yksilöllisesti kunkin tilan tarpeet ja varmistaa, että jokainen saa riittävästi tukea maksuvalmiuden hallintaan ja päätöksen tekoon.

Budjetoinnin ja seurannan avulla pystytään tekemään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä käytännön tasolla. Samalla saadaan varmuutta rahoittajan kanssa tehtäviin mahdollisiin järjestelyihin. Talouden suunnittelussa tärkeintä on ennakoida tulevaa ja seurata nykyhetkeä riittävästi, jotta tilanne pysyy paremmin omassa hallinnassa. Pohjois-Savossa muutamat pankit ovat kokeneet budjetoinnin ja seurannan niin tärkeäksi, että ovat lähteneet tukemaan asiakkaille tehtävää budjetointia.

Aiempien vuosien säästöt ovat useilla tiloilla pienentyneet ja tulevaan vuoteen lähteminen saattaa askarruttaa. Jos tähän mennessä ei vielä ole tullut tehtyä maksuvalmiuden tarkastelemiseen liittyviä suunnitelmia ja seurantaa, niin nyt on sen aika.

Joakim Pitkälä, talousasiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo

Nina Rönkkö, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo