Rakentaja, olethan huomioinut nämä?

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Ohessa lupien käsittelijöiden ja neuvojien huomaamia asioita ympäristölupa- ja investointihakemuksissa.

Blogi kuva paula 1

Investointia suunnitellessa on muistettavana tuhat ja yksi asiaa. Alle on yhteen vedettynä jo ne, jotka liittyvät ympäristölupiin ja investointitukiin. Yhteenvedossa on lupien käsittelijöiden ja neuvojien huomaamia yleisimpiä puutteita ympäristölupa -ja investointitukihakemuksissa. Yhteenvedon on koonnut Pro Navetta-hankkeen Perttu Kattainen ProAgria Pohjois-Savosta.

Ympäristölupa:

 • Huomioi aikataulu - myöhässä haettu ympäristölupa viivyttää investointitukipäätöstä
 • Tarvittavat liitteet on oltava mukana ja oikein täytettynä, jolloin käsittely on nopeampaa
 • Eläinpaikat, mitat ja lantamäärät vastaavat hakemuslomaketta, piirustuksissa ja hakemuksessa ei ole ristiriitoja
 • Rakennuspiirustusten puutteet. Esim. lantaloiden ja jaloittelutarhojen rakenteet
 • AVI:lla ympäristölupien käsittelyaika on noin 10 kk
 • Pienemmän kokoluokan eläinsuojien ympäristöluvissa esimerkiksi Ylä-Savon SOTE:n alueella ymp. 6kk
 • Yksittäisissä kunnissa voidaan päästä parhaimmillaan parin kk odotusaikaan lupien käsittelyssä

Investointituki:

 • Ne hankkeet, joiden hakemuksen liitteet ovat kunnossa hakuajan päättyessä, käsitellään ensin
 • Ota vähintään kaksi tarjousta kone –ja laitehankinnoista, sekä perustelut valinnasta (Osamaksurahoitus investointitukikelpoinen, leasing ei ole)
 • Kaikki tilan osapuolet merkittävä Hyrrään hakemusta tehdessä (puolisot ja yhtymän osakkaat)
 • Osakeyhtiöissä tarvitaan tuloslaskelmat kolmelta vuodelta ja pöytäkirja hankkeeseen lähtemisestä

Muuta huomioitavaa:

 • Varaa riittävästi aikaa lupaprosessiin.
 • Ole yhteydessä luvan käsittelevään tahoon hyvissä ajoinà saat neuvoja ja ohjeistusta
 • Muista keskustella rahoittajan kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa
 • Palkkaa asiantunteva rakennussuunnittelija
 • ProAgrialta saat apua myös lupaprosessiin

Lisäksi muutamia hyviä linkkejä aiheeseen liittyen:

https://www.mtk.fi/ymparisto/ymparistoluvat/fi_FI/elainsuoja_ymparistoluvat/

https://www.mtk.fi/ymparisto/ymparistoluvat/fi_FI/Kysymyksia_ymparistoluvista/

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/maatalouden_investointituet/Sivut/muistilista.aspx

Perttu Kattainen, ProAgria Pohjois-Savo